Ekologija

Akademija cirkularne ekonomije otvorena u Privrednoj komori Srbije

Privredna komora Srbije, u saradnji sa centrom Cirekon i uz podršku EIT Climate-KIC i UNDP projekta “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, pokreće Akademiju cirkularne ekonomije. Akademija je namenjena polaznicima iz malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da unaprede kvalitet i povećaju efikasnost procesa rada u svojim kompanijama, dajući pritom doprinos privrednom razvoju Srbije i i zaštiti životne sredine.
Prednosti cirkularne ekonomije su brojne: stvaranje bezbednog i održivog snabdevanja industrije sirovinama, smanjivanje sve veće zavisnosti zemlje od uvoza, otvaranje novih radnih mesta, podrška inovacijama i povećanju konkurentnosti, uštede, podizanje vrednosti lokalnih resursa, proizvedene robe i usluga i drugi.
Sistem proizvodnje i potrošnje u velikom broju kompanija u Srbiji i dalje funkcioniše po linearnom modelu „uzmi – koristi/napravi – odloži”. Prirodni resursi koriste se za proizvodnju proizvoda koji će biti bačeni na kraju njihovog životnog veka. Ovaj pristup pretpostavlja beskrajnu raspoloživost resursa i beskonačan prostor za odlaganje otpada. Ideja „cirkularne ekonomije” ima kao cilj upotrebu i ponovnu upotrebu resursa, kako bi se smanjila i završila proizvodnja otpada, što zahteva temeljne promene u čitavom lancu vrednosti.
Polaznici Akademije, uz pomoć praktičnih alata, naučiće kako da analiziraju i ocene efektivnost procesa rada i upotrebe materijala u svojoj kompaniji, kao i da sprovedu sistemske promene u pravcu cirkularnog poslovanja. Obuka na Akademiji cirkularne ekonomije omogućuje sticanje ne samo teoretskih znanja, već i učenje iz najboljih praksi i do sada postignutih rezultata.
„Privredna komora je početkom rada Akademije cirkularne ekonomije ušla u program transfera znanja, posebno ka malom i srednjem sektoru preduzeća, kako bi se ista pripremila za energetsku i ekološku tranziciju, a sve u cilju jačanja konkurentnsti na regionalnom i svetskom tržištu. Zahvalni smo svim našim partnerima – centru Cirekon, EIT Climate-KIC i UNDP projektu “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”, zahvalni smo kompanijama koje su prepoznale važnost ovog pilot projekta i sa velikim optimizmom gledamo u 2019. godinu kada planiramo novi program Akdaemije“, izjavio je Siniša Mitrović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije.
„Cirkularna ekonomija je u osnovi kreiranje našeg novog investicionog ciklusa koje ima za plan da u narednih nekoliko godina u oblasti upravljanja otpada i otpadnim vodama investira više milijardi eura. Direktni benefiti su otvaranje novih radnih mesta, umanjenje opterećenja na životnu sredinu i prelazak na čiste tehnologije ponovnim iskorišćavanjem resura koji su se do sada odlagali na deponije“, rekao je Slobodan Perović pomoćnik ministra zaštite životne sredine.
„Prelazak sa koncepta upravljanja otpadom na koncept cirkularne ekonomije je put za ekonomski razvoj“, rekao je Žarko Petrović, UNDP programski analitičar, vitalni razvoj. “Uvođenjem cirkularne ekonomije, uz dugoročno ulaganje u sirovinsku i energetsku efikasnost, zamenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, doprinosi se realizaciji globalnih ciljeva održivog razvoja i ispunjavanju nacionalnih obaveza preuzetih Sporazumom iz Pariza o klimatskim promenama“, dodao je Petrović.
Akademija počinje sa radom u petak, 7. septembra 2018. u prostorijama PKS – Privredne komore Beograda, a obuka će trajati mesec dana. Nastava će biti organizovana petkom popodne i subotom, a predavači su domaći i međunarodni stručnjaci u oblasti cirkularne ekonomije.
Privredna komora Srbije, zbog velikog interesovanja, uvrstiće program obuke cirkularne ekonomije u redovan program Poslovne akademije PKS.
U decembru 2015. godine, Evropska komisija usvojila je novi ambiciozni paket mera o cirkularnoj ekonomiji, koji se u velikoj meri odnosi na izmene regulative u oblasti upravljanja otpadom i dizajna proizvoda. Paket uključuje četiri zakonska predloga za uvođenje novih ciljeva upravljanja otpadom koji se tiču ponovne upotrebe, reciklaže i odlaganja otpada.
U izradi je i novi okvir za poboljšanje materijalne efikasnosti u proizvodnji kroz unapređenje direktive o ekodizajnu, a biće obuhvaćen i čitav životni ciklus proizvoda. Postojeći zahtevi eko dizajn direktive biće dopunjeni merama koje produžavaju životni vek proizvoda, poboljšavaju mogućnosti ponovne upotrebe komponenti i recikliranog materijala i podstiču upotrebu već iskorišćenih i recikliranih komponenti u proizvodima. “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene” (http://inovacije.klimatskepromene.rs/) je petogodišnji projekat koji ima za cilj da se, kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora, podrži razvoj projekata koji imaju za cilj da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i lokalne zajednice u Srbiji učine otpornijima na promene klime. Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Partneri na Projektu su Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Vlada Kraljevine Švedske, Vlada Švajcarske i nacionalni partneri poput Fonda za inovacionu delatnost i Stalne konferencije gradova i opština.
Foto: Siniša Mitrović PKS, govornik u provom redu s leva na desno Žarko Petrović UNDP, Slobodan Perović Ministarsto zaštite životne sredine, Dušan Stokić PKS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *