EcoBikeNet, Ekologija

EcoBikeNet seminar u Senti

Drugi po redu promotivni seminar, u okviru prekograničnog projekta „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ (EcoBikeNet, HUSRB/1903/21/0113), organizovan je u ponedeljak, 21. juna, u Andruško sali Gradske kuće u Senti. Projekat se finasira iz sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Seminar je imao za cilj upoznavanje predstavnika lokalne samouprave Senta, stručne javnosti, lokalnog stanovništva i drugih interesnih grupa o aktivnostima na projektu.
Pavle Rajkov – v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine u pozdravnom govoru istakao je značaj EcoBikeNet projekta na razvoju i unapređenju biciklističke rute u pograničnom području Mađarske i Srbije kroz izradu projektno-tehničkih dokumenata za izgradnju biciklističkih staza i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima.
O detaljima projekta govorili su Milan Iličić, menadžer projekta ispred Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kao i Lorand Vig – savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima na unapređenju i popularizaciji ciklo-ekoturizma duž međunarodnog biciklističkog koridora EuroVelo 11, kao i promociji zaštićenih područja koja se nalaze u neposrednoj blizini rute. Bila je to odlična prilika da se kroz diskusiju, koja je vođena nakon prezentacija učesnici seminara razmene svoje znanje i iskustva u vezi sprovođenja sličnih projekata na razvoju biciklističke infrastrukture i jačanja svesti o značaju biciklizma i očuvanja prirodnih vrednosti u Vojvodini.
Projekat EcoBikeNet je počeo sa realizacijom 1. decembra 2020. godine i trajaće 18 meseci. Ukupni budžet projekta: je 353 735,70 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 85 %. Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a partneri su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i NIF Akcionarsko društvo za razvoj nacionalne infrastrukture – projektni partner iz Mađarske. Glavni cilj projekta je doprinos razvoju međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11, a projekat se odnosi na izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž rute EuroVelo 11 kao preduslov za izgradnju biciklističkih staza u pograničnom području Mađarske i Srbije, kao i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima na delu rute u Vojvodini.
Biciklističke staze koje budu izgrađene u okviru budućih projekata na osnovu projektno tehničke dokumentacije, kao i postavljena turistička signalizacija ka zaštićenim područjima značajno će doprineti promovisanju zdravijeg načina života, izmeštanje biciklističkog saobraćaja sa glavnih puteva na kojima se taj saobraćaj trenutno odvija, kao i razvoj cikloturizma i ekoturizma u Mađarskoj i Srbiji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *