Ekologija

Zgrade umesto šume u Košutnjaku?

Organizacije civilnog društva i pojedinci koji se bave urbanizmom, kulturom i zaštitom prirode i životne sredine, ukupno njih 39, dostavili su Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda više od sedam hiljada primedbi na sporni Elaborat za plan detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ na Košutnjaku.
Uprkos pokušajima predstavnika gradske vlasti i kompanije „Avala studios” da izgradnju kompleksa predstave kao ulaganje u razvoj filmske industrije, analizom dokumentacije iz Elaborata može se zaključiti da su njihove namere da kompleks „Avala filma” na Košutnjaku pretvore u stambeno-poslovni prostor, uz pustošenje velikog poteza Košutnjačke šume za nove sportske centre i intenzivnu izgradnju.
Naime, podaci iz plana ukazuju na izgradnju skoro 420.000 m2 novog stambenog prostora i 150.000 m2 komercijalnog prostora. Šume i javne zelene površine nestaju pod ovim izmenama, i sa postojećih 34,7 hektara se svode na deset puta manju površinu od samo 3,4 hektara.
Realizacija plana nanela bi štetu javnom dobru i doprinela narušavanju životne sredine u gradu u kom je vazduh ocenjen kao prekomerno zagađen, sa rastućim prosečnim temperaturama i sve češćim bujičnim poplavama, a zelene površine čine svega 18,5% ukupne teritorije grada, što je i dalje ispod evropskog proseka.
Ovaj plan u suprotnosti je i sa Programom zaštite životne sredine grada Beograda, u kom se između ostalog navodi da osnovni koncept uređenja prostora Beograda obuhvata njegov razvoj u skladu sa prirodom. Seča preko 25 hektara Košutnjačke šume nikako se ne može smatrati razvojem grada u skladu sa prirodom, već kao nerazuman i krajnje rizičan postupak.
Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se odmah obustavi izrada plana detaljne regulacije kompleksa „Avala filma” na predloženim osnovama i da se pristupi izmeni osnovnog koncepta tako što će se poštovati procedure, zakoni i planovi višeg reda, obezbediti očuvanje šuma i zelenih površina, bez promene namene zemljišta jer za to ne postoji osnov, te da se investitoru ostavi mogućnost korišćenja i investiranja u nepokretnosti u njegovom vlasništvu, bez promene vlasničke strukture nad zemljištem.
Foto: Žaklina Živković

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *