Ekologija

Požar na Fruškoj gori

Požar u granicama zaštitne zone Nacionalnog parka „Fruška gora“ na lokalitetu „Katanske livade“ nedaleko od sela Čerević buknuo je 8. aprila u večernjim časovima. Požar je zahvatio oko 20 ha niskog rastinja (livado-stepsko stanište).
Požar je buknuo oko 20 sati a ugašen je oko ponoći (23.50).
Pripadnici Čuvarske službe JP “Nacionalni park Fruška gora” i Vatrogasne bigade iz Beočina nakon 4 sata uspešno su ugasili požar koji je usled prisustva vetra pretio da se proširi. Obaveštena je policija a Komisija utvrđuje štetu.
Zahvaljujući bliskoj saradnji Čuvarske službe NP i PU Beočin, nakon brze reakcije i izlaska na teren, istragom je utvrđeno da je uzrok požara ljudski faktor kao i da je požar podmetnut.
Po mišljenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode: Požari koji su se desili početkom aprila tekuće godine obuhvatili su neke od najznačajnijih stepskih i šumo-stepskih staništa u Nacionalnom parku „Fruška gora“, livade kod Čerevića i Dumbova. U pitanju su lokaliteti koji se neposredno naslanjaju na šumska staništa, čineći sa njima neodvojivu ekološku celinu. Stepska travna staništa danas su veoma retka na prostoru cele Vojvodine, a vrste koje ih nastanjuju predstavljaju izuzetne retkosti i prema našim zakonima su strogo zaštićene.
Livade kod Čerevića i Dumbova su među najvažnijim staništima brojnih vrsta orhideja, među kojima se posebno ističu vrste iz roda Ophrys. Među retkim i ugroženim vrstama biljaka su i sase – Pulsatilla i kovilje – Stipa, kao drvenaste vrste, hrast medunac i crni jasen. Osim narušavanja stanja biljnog sveta i površinskog sloja zemljišta, požari koji se dešavaju u vreme kad je priroda budna i kada je aktivan veliki broj životinjskih vrsta, na ovakvim mestima uništava retke vrste paukova, skakavaca, osolikih muva, leptira i drugih beskičmenjaka, a pogotovo njihove larve. Pored toga, uništena su gnezdilišta zaštićenih vrsta ptica, kao što su šumske ševe i vinogradske strnadice, kao i mesta na kojima se hrane ptice grabljivice, sokolovi i orlovi.

A P E L !
Na osnovu Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020), Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ upućuje sledeći APEL :
Apelujemo na građane da za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji ne koriste područje Nacionalnog parka „Fruška gora” protivno Naredbi o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020).
Na području Nacionalnog parka „Fruška gora” uočeno je okupljanje posetilaca radi boravka i rekreacije, a što je protivno Naredbi Vlade Republike Srbije, koja je na snazi za vreme vanrednog stanja.
U periodu od 04.04.2020.god do 08.04.2020.godine neodgovorno ponašanje posetilaca uzrokovalo je pet požara, koji su zahvatili 42 hektara površine Nacionalnog parka.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *