Ekologija

Požar na Fruškoj gori

Požar u granicama zaštitne zone Nacionalnog parka „Fruška gora“ na lokalitetu „Katanske livade“ nedaleko od sela Čerević buknuo je 8. aprila u večernjim časovima. Požar je zahvatio oko 20 ha niskog rastinja (livado-stepsko stanište).
Požar je buknuo oko 20 sati a ugašen je oko ponoći (23.50).
Pripadnici Čuvarske službe JP “Nacionalni park Fruška gora” i Vatrogasne bigade iz Beočina nakon 4 sata uspešno su ugasili požar koji je usled prisustva vetra pretio da se proširi. Obaveštena je policija a Komisija utvrđuje štetu.
Zahvaljujući bliskoj saradnji Čuvarske službe NP i PU Beočin, nakon brze reakcije i izlaska na teren, istragom je utvrđeno da je uzrok požara ljudski faktor kao i da je požar podmetnut.
Po mišljenju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode: Požari koji su se desili početkom aprila tekuće godine obuhvatili su neke od najznačajnijih stepskih i šumo-stepskih staništa u Nacionalnom parku „Fruška gora“, livade kod Čerevića i Dumbova. U pitanju su lokaliteti koji se neposredno naslanjaju na šumska staništa, čineći sa njima neodvojivu ekološku celinu. Stepska travna staništa danas su veoma retka na prostoru cele Vojvodine, a vrste koje ih nastanjuju predstavljaju izuzetne retkosti i prema našim zakonima su strogo zaštićene.
Livade kod Čerevića i Dumbova su među najvažnijim staništima brojnih vrsta orhideja, među kojima se posebno ističu vrste iz roda Ophrys. Među retkim i ugroženim vrstama biljaka su i sase – Pulsatilla i kovilje – Stipa, kao drvenaste vrste, hrast medunac i crni jasen. Osim narušavanja stanja biljnog sveta i površinskog sloja zemljišta, požari koji se dešavaju u vreme kad je priroda budna i kada je aktivan veliki broj životinjskih vrsta, na ovakvim mestima uništava retke vrste paukova, skakavaca, osolikih muva, leptira i drugih beskičmenjaka, a pogotovo njihove larve. Pored toga, uništena su gnezdilišta zaštićenih vrsta ptica, kao što su šumske ševe i vinogradske strnadice, kao i mesta na kojima se hrane ptice grabljivice, sokolovi i orlovi.

A P E L !
Na osnovu Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS” br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020), Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“ upućuje sledeći APEL :
Apelujemo na građane da za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji ne koriste područje Nacionalnog parka „Fruška gora” protivno Naredbi o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 34/2020, 39/2020, 40/2020, 46/2020 i 50/2020).
Na području Nacionalnog parka „Fruška gora” uočeno je okupljanje posetilaca radi boravka i rekreacije, a što je protivno Naredbi Vlade Republike Srbije, koja je na snazi za vreme vanrednog stanja.
U periodu od 04.04.2020.god do 08.04.2020.godine neodgovorno ponašanje posetilaca uzrokovalo je pet požara, koji su zahvatili 42 hektara površine Nacionalnog parka.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.