Ekologija

Pokrenut portal za mapiranje paljenja žetvenih ostataka

Internet portal dim.rs preko kojeg će moći da se detektuju i prate požari na poljoprivrednim područjima u Srbiji, predstavljen je u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu. Ovi požari obično nastaju kao posledica ljudskih aktivnosti, kao što je praksa paljenja žetvenih ostataka.
Portal dim.rs ima za cilj podizanje svesti građana, a naročito poljoprivrednih proizvođača, o štetnosti i opasnosti koju može prouzrokovati praksa nesavesnog spaljivanja useva. Putem ovog portala građani će moći da prijave požar i na taj način daju svoj doprinos zaštiti životne sredine. Ovo rešenje je osmislio tim stručnjaka iz Instituta „BioSens“ iz Novog Sada.

Gordan Mimić
Gordan Mimić

„Građani sa svojih mobilnih telefona mogu da pošalju sliku i lokaciju požara. Podaci o požarima dostupni su na interaktivnoj mapi na portalu, a kao dodatna funkcija omogućeno je i praćene kvaliteta vazduha u Srbiji. Takođe, statistički podaci o požarima počevši od 2015. godine do danas se mogu besplatno preuzeti sa portala“, objasnio je Gordan Mimić, naučni saradnik Instituta „BioSens“.
Podaci prikupljeni na portalu, omogućiće da se lakše sagleda broj i učestalost požara na poljoprivrednim parcelama, što će predstavljati osnovu za dalju analizu i bolje razumevanje ove pojave. Portal će omogućiti detekciju poljoprivrednih područja na kojima se učestalo pojavljuju požari, što će olakšati preventivno delovanje i fokus na opštine koje su najizloženije pojavi požara na otvorenom. Prevencija paljenja žetvenih ostataka doprineće smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta vazduha u Srbiji.

Aleksandar Bogićević
Aleksandar Bogićević

„Portal dim.rs, koji su razvili naučnici instituta ‘BioSens’ sa kojim Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima izuzetnu saradnju, predstavlja odličnu osnovu i konkretan korak u suzbijanju pojave paljenja poljoprivrednih useva i nadovezuje se na aktivnosti koje smo u prethodnom periodu sproveli u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača. Međutim, pored ovih aktivnosti, potrebno je da se u cilju rešavanja ovog problema uvežu sve nadležne institucije i da se efikasnije primenjuje kaznena politika predviđena zakonom”, izjavio je Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Realizaciju portala dim.rs podržao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao jednu od 14 najboljih ideja za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha u Srbiji, pristiglih na Izazov „Inovacije za čistiji vazduh“, u martu prošle godine.

Žarko Petrović
Žarko Petrović

„Pokretanje portala dim.rs se nadovezuje na kampanju o štetnim posledicama paljenja žetvenih ostataka „Ne pali strnjiku“, koju je UNDP sproveo zajedno sa Minstarstvom zaštite životne sredine i Lovačkim savezom Srbije, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Ponosni na to što je dim.rs nastao kao rezultat saradnje međunarodnih organizacija i naučne zajednice i verujemo da će poslužiti kao inspiracija drugim naučnim institucijama, državnim i privatnim kompanijama i pojedincima, da predstave svoje ideje za unapređenje životne sredine u Srbiji”, izjavio je Žarko Petrović, vođa tima za vitalni razvoj u UNDP-u.
„Svako paljenje useva negativno utiče na životnu sredinu. Podsetila bih vas na požar koji se 2018. sa poljoprivrednih zemljišta proširio na Specijalni rezervat prirode “Stari Begej-Carska bara” preteći da uništi biljne i životinjske vrste ovog zaštićenog područja. Nadamo se da ćemo uz pomoć edukacija, konkretnih rešenja kao što je portal dim.rs i efikasnijeg sankcionisanja počinilaca uspeti da ovu štetnu aktivnost svedemo na minimum,“ istakla je Marina Jovanović, savetnica ministarke zaštite životne sredine.
Paljenje žetvenih ostataka nanosi velike štete poljoprivrednom sektoru. Visokim temperaturama požara uništavaju se korisni mikroorganizmi u gornjim slojevima zemljišta, smanjuje se sadržaj humusa, uništava azot, i na taj način se trajno smanjuje plodnost zemljišta. Vatra se lako se širi na okolinu i prerasta u požare koji ugrožavaju čitave ekosisteme, devastiraju zaštićena područja i predstavljaju veliki rizik po život, zdravlje i imovinu ljudi. Takođe, sagorevanje žetvenih ostataka zagađuje vazduh i emituje ugljen dioksid, koji je jedan od glavnih uzročnika globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *