Ostalo

Petnica: Poziv školama iz Srbije za učešće na projektu iz robotike i programiranja

Istraživačka stanica Petnica u saradnji sa partnerskom organizacijom Osijek Software City iz Hrvatske organizuje program dodatnog obrazovanaj namenjen nastavnicima i učenicima srednjih škola iz Srbije i Hrvatske.

Projekat „STEM obrazovanje i nove tehnologije u cilju regionalnog razvoja“ je osmišljen tako da izabrane škole trajno dobijaju paket neophodan za realizaciju savremene nastave i vannastavnih aktivnosti u oblasti robotike, kao i paket obrazovnih programa. Ideja je da se školama na ovaj način pomogne da nakon projekta mogu uspešno svojim učenicima predstavljati robotiku, programiranje, prirodne nauke i inovacije (STEM oblasti).

Obrazovni aspekt projekta traje šest meseci i sadrži seminare u Petnici, Osijeku i aktivnosti u online fazi. Izabrane škole će sa svojim timovima (1 nastavnik i 2 učenika) imati prilike da sa najboljim stručnjacima iz Srbije, Hrvatske, EU i SAD rade na sopstvenoj edukaciju iz oblasti programiranja, robotike, inovativne nastave, kao i drugih tema vezanih za STEM oblasti.

Prvi takav seminar se održava u Istraživačkoj stanici Petnica od 13. do 17. januara 2018. godine. Nakon toga slede aktivnosti unutar samih škola sa robotskim paketom koji dobija svaka škola, kao i online faza učenja i realizacije malih naučnih projekata. Završni seminar se odigrava u Biznis inkubatoru Sveučilišta u Osijeku od 25. do 30. juna 2018. godine. Svi troškovi učešća na ovim aktivnostima su besplatni. Škole koje prođu sve aktivnosti planirane projektom će moći da zadrže dobijeni paket opreme u trajnom vlasništvu.
Konkurs za zainteresovane srednje škole traje od 5. novembra do 10. decembra 2017. godine. Nastavnici koji u ime svojih škola predvode timove treba da popune prijavni formular na ovom linku, kao i da dostave odluku škole da prihvata učešće u ovom obrazovnom programu (u okviru sve tri navedene aktivnosti). Sastavni deo prijave jeste i kratak opis na koji način bi učešće na ovom Projektu, njegove obrazovne aktivnosti i oprema koja se kroz projekat može dobiti, unapredilo rad nastavnika, aktivnosti u školi i interesovanje učenika za STEM.

STEM oblasti koje podrazumevaju prirodne nauke, matematiku i tehnologiju su veoma značajne za razvoj svakog društva. Zbog toga su IS Petnica, i Osijek Software City, sa svim svojim iskustvom u obrazovanju odlučili da uz podršku ambasada Sjedinjenih Američkih Država organizuju obrazovno-naučni program koji za cilj ima i lični razvoj učenika i nastavnika, ali i podizanje kapaciteta škola, i obnovu rada školskih sekcija. Pripremajući mlade ljude da se bave STEM oblastima ovaj projekat ih priprema da budu motor regionalnog razvoja.

Škole koje budu izabrane za učešće u obrazovnom programu se obavezuju da će program ispratiti u celosti, kao i da će dobijeni set za robotiku aktivno koristiti i nakon završetka projekta.

Projekat „STEM obrazovanje i nove tehnologije u cilju regionalnog razvoja“ je podržan od strane ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Hrvatskoj.
Više na: http://petnica.rs/stem2018/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *