Ekologija

Otvoren izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije

Uz podršku Evropske unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije.
Cilj ovog izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti efikasnijem korišćenju resursa, kao i smanjenju i ponovnoj upotrebi otpada u procesima proizvodnje. Realizacija ovih ideja doprineće smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, što će ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji.
Dvadeset najboljih rešenja koja stignu na poziv dobiće mentorsku i tehničku podršku, a za najboljih pet će biti obezbeđeno sufinansiranje, kako bi se primenila u praksi.
Na Javni poziv za učešće u ovom izazovu mogu do 29. aprila 2022. godine da se prijave lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, kao i preduzeća iz privatnog sektora.
Predstavnici javnog sektora mogu da predlože inovativne poslovne modele, tehnologije i digitalna rešenja koja će doprineti efikasnom korišćenju resursa kroz upotrebu i reciklažu ne-opasnog otpada, a posebno biorazgradivog otpada, uključujući i mulj.
Predstavnici privatnog sektora, a naročito mala i srednja preduzeća (MSP) iz sektora ugostiteljstva i upravljanja otpadom, i poljoprivredna gazdinstva, pozivaju se da predlože ideje za industrijsku simbiozu, npr. uspostavljanje partnerstva koje omogućava da se otpad ili nusproizvod nekog preduzeća koristi kao resurs druge firme. MSP se takođe pozivaju da predlože rešenja za tretiranje različitih vrsta otpada poput bio-otpada, građevinskog otpada, plastike, papira, metala i stakla.
Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovani info dani 30. marta, 5. aprila i 15. aprila 2022. godine. Više detalja o uslovima učešća u izazovu i načinu prijavljivanja dostupno je na internet stranici: www.zelena-agenda.euzatebe.rs.
Javni poziv je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji” koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *