Održivi razvoj i kako ga primeniti u praksi

Ostrvo u niziji

Obuhvata najviše grebenske delove brdskog masiva Fruške gore, najdominantnijeg uzvišenja koje se kao zeleno ostrvo uzdiže na južnoj granici Panonske nizije, uz samu obalu Dunava. Prostire se na površini od 25.393 ha, i sa zaštitnom zonom od 66.090 ha. Naš najstariji Nacionalni park, proglašen još 1960. godine, čuven je po svojim pitomim padinama, stoletnim šumama i nadaleko poznatom vinogorju. Zbog složenosti svog geološkog sastava, i trađe od stena iz gotovo svih geoloških perioda, predstavlja svojevrsno ogledalo geološke prošlosti ovog područja.
Frušku goru odlikuje bogat i raznovrstan živi svet. Nekada ostrvo u Panonskom basenu, Fruška gora je još od davnog pliocena ostala pogodno stanište za mnoge mediteranske i submediteranske vrste. Šume zauzimaju 90 odsto površine Parka. Dominiraju šume lipe, hrasta i bukve, a među opisanim zajednicama, najinteresantnije su šume kitnjaka i graba sa kostrikom, i reliktne mešovite šume hrastova sa grabićem. Floru Fruške gore čini oko 1.500 biljnih vrsta, među kojima preko 40 ima status prirodnih retkosti Srbije (napr. tercijarni relikti: lovorasti jeremičak, kadivka, zvončić; od kserotermnih relikata stepe: tatarsko zelje, velika sasa, gorocvet i babaluška). Od prisutnih preko 30 vrsta orhideja, 18 vrsta je od međunarodnog značaja. U bogatoj fauni ističu se zaštićene vrste insekata, 14 vrsta vodozemaca i gmizavaca na Crvenoj listi ugroženih vrsta, i brojne vrste ptica – oko 211, među kojima je 130 vrsta gnezdarica. Fruška gora, jedno od najznačajnijih područja za gnežđenje retkih ptica u Panonskoj niziji i Srbiji, za sada je jedina tačka u Srbiji na kojoj se nalaze aktivna gnezda orla krstaša, najugroženije vrste sa Svetske crvene liste. Među brojnim vrstama sisara, izdvaja se zaštićena grupa slepih miševa, tekunica i slepo kuče, ali tu su i druge prirodne retkosti.
Pored izuzetnih prirodnih vrednosti, ovo područje karakterišu i brojni spomenici kulture, gde se izdvaja 17 pravoslavnih manastira sagrađenih u periodu od 15. do 18. veka.

Upravljač:
JP „Nacionalni park Fruška gora”,
Sremska Kamenica
Telefon: 021/463-667
E-mail: natlpfg@eunet.rs
WEB: www.fruskagora.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *