Ekologija

Opštine sa nula otpada – srednjoškolci u Vladimircima recikliraju

Preduslov za uspešno očuvanje životne sredine u lokalnoj zajednici jeste da njeni stanovnici budu ekološki svesni i upoznati sa problemima sa kojima se suočavaju i posledicama koje ti problemi mogu prouzrokovati. Osnovno i srednje obrazovanje u Republici Srbiji ne uključuje i ne primenjuje u dovoljnoj meri ekologiju i lekcije o zaštiti životne sredine da bi mladi bili svesni zagađenosti koje svakodnevno ostavlja posledice u vidu onečišćenja vode, vazduha, zemljišta.

Bez adekvatnog obrazovanja, uz neodrživ način upravljanja otpadom, pristup rešavanju ovog problema započinje upravo u školskim klupama. S ciljem podrške edukaciji i razvoju svesti u pilot opštinama, projekat Opštine sa nula otpada predvideo je celi niz aktivnosti za srednje škole. Jedna od njih je i mini projekat recikliranja.

24. i 25. januara 2023. godine, u okviru mini projekta recikliranja, održana je radionica o reciklaži za učenike Posavotamnavske srednje škole u Vladimircima. Prvi dan je održan teoretski deo radionice koji su pripremili predstavnici Inženjera zaštite životne sredine, Nikola Gluvaković i Saša Lekić.

Pored predstavljanja ciljeva i svrhe projekta Opštine sa nula otpada, glavne teme radionice su bile cirkularna ekonomija, koncept nula otpada, reciklaža i zeleno preduzetništvo. Ideja je bila da se učenicima i profesorima pilot škole predstave nova terminologija u oblasti upravljanja otpadom i tehnologije koje se već uveliko primenjuju u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Pored edukativnih prezentacija, učesnicima je skrenuta pažnja na važnost usmeravanja pažnje na zaštitu životne sredine, ne samo na lokalnom nivou, već i globalno. Takođe, učesnicima su predstavljeni pozitivni primeri „zelenih“ kompanija iz Srbije i sveta.

U praktičnom delu radionice učenicima su se obratili i predstavnici Polyhedra d.o.o. koji su predstavili način rada i korištenja opreme za praktičnu nastavu koja je dodeljena školi u okviru projekta Opštine sa nula otpada. Opremu čine dva uređaja, šreder i injektor. Cilj praktičnog dela radionice je bio da se upoznaju sa mogućnostima reciklaže plastičnog otpada i naprave novi proizvod sa drugačijom namenom. Šrederom se usitnjava plastični otpad i dobijaju se sitni delići, odnosno granulati. Zatim, granulati se stavljaju u injektor, koji pri visokoj temperaturi topi plastične granulate u plastičnu pastu iz koje se dobija novi proizvod. Na ovaj način učenici imaju priliku uvideti da već iskorišteni proizvod može imati novi životni vek uz pomoć postupka reciklaže.

Projekat Opštine sa nula otpada finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat zajedno implementiraju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija). Projektom se nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Implementacija je započela 1. marta 2021. godine, a trajaće 24 meseca. Telo za ugovaranje projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije (CFCU). Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava. Uz slogan Brojimo do nula, u okviru projekta je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn koja ima za cilj jačanje javne svesti u prekograničnom području. Da redovno primate obaveštenja o realizaciji projektnih aktivnosti i postignutim rezultatima, pretplatite se na projektni bilten.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *