Projekti, Zelena lista Srbije

„Oplaneti se: Zeleni karavan“ u Trsteniku

Radionica za praćenje primene EU standarda u oblasti upravljanja otpadom u JLS „Oplaneti se! Zeleni karavan“ prolazi ove jeseni kroz Rašku, Trstenik, Bor, Niš, Leskovac i Novi Sad. Na svom putu od 22-24. oktobra zaustavio se u Trsteniku gde mu je domaćin bilo lokalno udruženje EP „Moravski orašak”. U toku dvodnevnog rada održana je obuka za predstavnike svih članica ZLS i 11.Skupština Saveza ZLS.
Obuka je održana u prostorijama osnovne škole „Miodrag Čajetinac-Čajka“ koja je jedna od dve eko škole u opštini Trstenik. Moderator skupa, Danica Batoćanin je pozdravila učesnike ispred domaćina i istakla da su za Savez ZLS posebno značajni problemi i javne politike upravljanja komunalnim otpadom kao i inicijative u razvoju cirkularne ekonomije. Organizacije civilnog društva deluju tako što se uključuju u kreiranje lokalnih javnih politika kao članovi radnih grupa za izradu strateških dokumenata i učešćem u javnim raspravama, ali su nedovoljno aktivne u praćenju sprovođenja tih politika i informisanju javnosti i donosioca odluka o pozitivnim i negativnim primerima.
Kroz program „Zeleni inkubator“ – BOŠ (Beogradska otvorena škola) je razradila metodologiju za praćenje primene EU standarda u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji za komponente iz Poglavlja 27: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, prirode, klimatske promene i upravljanje vodama i zaštita voda od zagađenja kao alat organizacijama civilnog društva za praćenje sprovođenja javnih politika na lokalu što je preduslov za objektivno izveštavanje javnosti.
Upravljanje otpadom je oblast u kojoj članice ZLS imaju najviše aktivnosti, pa je za članice održana radionica na kojoj su se upoznale sa metodologijom za praćenje standarda EU u oblasti upravljanja otpadom sa praktičnim primenom metodologije u gradu Boru i opštini Trstenik. Toplica Marjanović iz Mladih istraživača Bora predstavio je metodologiju i indikatore koji se odnose na oblast upravljanja otpadom. Indikatori su svrstani u četiri grupe:
1. Institucionalni i infrastrukturni kapaciteti JLS za upravljanje otpadom koji postavlja pitanja:
2. Planiranje upravljanja otpadom i reciklaža
3. Odlaganje (deponovanje )komunalnog otpada i uklanjanje divljih deponija
4. Učešće građana u politici upravljanja otpadom, komunikacija i saradnja
Ocenjivanje javnih politika je četvorostepeno prema definisanim indikatorima i rezultati monitoringa se predstavljaju kvantitativno u rasponu: 0-ispod standarda, 1-ispod zakonskog minimuma,2-u skladu sa zakonom uz manje propuste i 3-iznad standarda kao primeri dobre prakse. Informacije se prikupljaju u razgovorima sa nadležnim osobama i institucijama za upravljanje otpadom u JLS, pregledom dokumenata, sajtova i zahtevom za dostupnost informacija od javnog značaja.
Gordana Rodić iz EP „Moravski orašak“ je u prezentaciji na praktičnom primeru prikazala ciljeve iz lokalne javne politike definisane u Lokalnom planu upravljanja otpadom opštine Trstenik za 2010-2020 godinu i ocenila sadašnje stanje prema indikatorima. Ciljevi su dobro postavljeni, ali je sprovođenje javne politike u delu projektovanih ciljeva za reciklažu otpada i sakupljanje opasnog otpada ispod zakonskog minimuma.
U toku prezentacija učesnici su komentarisali i stavljali primedbe na metodologiju i njeno sprovođenje u praksi i doneti su zaključci:
1. JLS najčešće nemaju važeći Lokalni plan upravljanja otpadom. Većina planova imala je važnost od 2010-2020 godine. JLS su bile sprečene da izrade nove zbog Zakona o planskom sistemu Republike Srbije koji nalaže da se prvo denesu Planovi razvoja JLS, a zatim sektorski lokalni planovi i nevažećeg Nacionalnog plana upravljanja otpadom. Očekuje se da će u toku 2022 većina JLS usvojiti Lokalne planove upravljanja otpadom.
2. JLS su se angažovale u povećanju pokrivenosti svoje teritorije organizovanim prikupljanjem otpada, uređenjem nesanitarnih deponija kroz pristupanje izgradnje regionalnih centara za upravljanje otpadom i saniranjem postojećih deponija, urednim zakonski obavezujućim izveštavanjem o svojim aktivnostima, ali su daleko od postavljenih nacionalnih i lokalnih ciljeva u reciklaži otpada i sakupljanju opasnog otpada iz domaćinstava.
3. U toku primene metodologije u konkretnim JLS ,Toplica Marjanović i Gordana Rodić koji su iskusne osobe u oblasti uparavljanja otpadom i sa otvorenim prolazom u nadležnim službama u JLS imali su izvesne nedoumice kod ocene indikatora. Prisutni na skupu su se složili da su indikatori izuzetno primenljivi, ali da se kriterijumi prihvatljivosti moraju konkretizovati i biti merljiviji.Članice ZLS imaju dovoljno resursa za unapređenje primenljivosti indikatora.
4. Opšti je utisak da je sprovođenje javnih politika na lokalu teško i da će biti još teže. Država i JLS ulažu sredstva u nabavku opreme i infrastrukturno uređenje objekata za upravljanje otpadom, ali su problem ljudski resursi. Zakonom je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru pa u opštinskim upravama i komunalnim preduzećima nema dovoljno kadrova za postojeće poslove, a kaomoli za obavezujuću reciklažu. Pored zakonskih ograničanja o zapošljavanju opada motivacija zbog primanja i mladi stručni ljudi odlaze iz javnog sektora.
Najjači pokretač za rešavanje problema upravljanja otpadom je znanje, posvećenost i motivacija pojedinaca iz svih sektora na svim nivoima Republike Srbije opšti je zaključak nakon radionice.
METODOLOGIJA ZA PRAĆENJE PRIMENE EU STANDARDA U OBLASTI ODRŽANA 11.SEDNICA SKUPŠTINE SAVEZA ZLS
U poslepodnovnim satima 23.oktobra u prijatnom ambijentu restorana MS koji se nalazi na samoj obali Zapadne Morave je održana 11.Skupština Saveza ZLS kojom je predsedavao Dragan Ranđelović iz Mladih istraživača BOR. Na skupštini je usvojen Strateški plan ZLSza period2022-2024 koji će poslužiti kao osnova za nove predloge projekata saveza ZLS i članica i više obavezujućih normativnih dokumenata. Savez ZLS se proširio prijemom novih članica za koje se nadamo da će dodatno ojačati kapacitete, vidljivost i uticaj ZLS u rešavanju konkretnih problema upravljanja otpadom i razvoja zelene ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou. Naše nove članice mreže: Planinarsko ekološko društvo “Ras“ iz Novog Pazara, „Timočki klub“ iz Knjaževca, „Evropski pokret u Srbiji“ iz Valjeva, „Građanska čitaonica Evropa“ iz Bora i „Centar za decu i omladinu“ iz Vrnjačke Banje učestvovaće na nacionalnoj konferenciji „Uloga OCD u cirkularnoj ekonomiji“ koja će se održati u Novom Sadu od 18. – 20.novembra 2021.u organizaciji Inženjera zaštite životne sredine.
U međuvremenu tokom novembra, održaće se i lokalni događaji u Raškoj, Boru i Trsteniku gde će se zainteresovanoj javnosti predstaviti predlozi za lokalnu javnu politiku u oblasti upravljanja otpadom i zelene ekonomije.

Zeleni karavan se zahuktao. Pridružite mu se!

Info – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *