EcoBikeNet, Ekologija

Održan promotivni seminar u okviru EkoBikeNet projekta

Promotivni seminar koji je imao za cilj upoznavanje predstavnika lokalne samouprave Kanjiža, stručne javnosti, lokalnog stanovništva i drugih interesnih grupa s aktivnostima u okviru prekograničnog projekta „Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi“ (EcoBikeNet, HUSRB/1903/21/0113) održan je u Kanjiži. Projekat se finasira iz sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Pavle Rajkov – v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine u pozdravnom govoru istakao je značaj EcoBikeNet projekta na razvoju i unapređenju biciklističke rute u pograničnom području Mađarske i Srbije kroz izradu projektno-tehničkih dokumenata za izgradnju biciklističkih staza i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima.

U radnom delu seminara su se kroz seriju prezentacija učesnici detaljnije upoznali sa konkretnim projektnim aktivnostima koje se realizuju u okviru EcoBikeNet projekta. Lorand Vig – savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine je prisutne upoznao sa aktivnostima na popularizaciji ciklo-ekoturizma i promociji zaštićenih područja koja se nalaze u neposrednoj blizini međunarodnog koridora EuroVelo 11.

Ovom događaju su prisustvovati predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, predstavnici lokalne samouprave Opštine Kanjiža, Regionale razvojne agencije, upravljači zaštićenih područja, kao i predstavnici udruženja građana koja se bave održivim turizmom i biciklizmom.

Projekat EcoBikeNet je počeo sa realizacijom 1. decembra 2020. godine i trajaće 18 meseci. Ukupni budžet projekta: je 353 735,70 EUR-a, a kofinansiranje EU (IPA) fonda iznosi 85 %. Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, a partneri su Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i NIF Akcionarsko društvo za razvoj nacionalne infrastrukture – projektni partner iz Mađarske. Glavni cilj projekta je doprinos razvoju međunarodnog biciklističkog koridora Eurovelo 11, a projekat se odnosi  na izradu odgovarajuće projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž rute EuroVelo 11 kao preduslov za izgradnju biciklističkih staza u pograničnom području Mađarske i Srbije, kao i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima na delu rute u Vojvodini.

Biciklističke staze koje budu izgrađene u okviru budućih projekata na osnovu projektno tehničke dokumentacije, kao i postavljena turistička signalizacija ka zaštićenim područjima značajno će doprineti promovisanju zdravijeg načina života, izmeštanje biciklističkog saobraćaja sa glavnih puteva na kojima se taj saobraćaj trenutno odvija, kao i razvoj cikloturizma i ekoturizma u Mađarskoj i Srbiji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *