Kompanije

U JP „Vojvodinašume“ stigla dva forvardera

JP „Vojvodinašume“ od kraja jula prošle godine intenzivno radi na sanaciji šteta nastalih od superćelijske oluje. Sanacija se u početku vršila u urbanim sredinama širom Vojvodine, a nakon toga se pristupilo sanaciji šteta u državnim šumama, pre svega u Bačkom i Sremskom šumskom području.

Obzirom na naglo povećanje obima poslova na seči, izradi ali i privlačenju drvnih sortimenata, krajem 2023. godine JP „Vojvodinašume” sprovelo je javnu nabavku za dva forvardera „John Deere“ 1210G.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume” o novom forvarderu u Moroviću

U uslovima sanacije šteta od vetra prva faza transporta drvnih sortimenata odvija se u još težim uslovima nego što je to uobičajeno i samo vrhunska savremena mehanizacija poput ove dve mašine može zadovoljiti i dinamički i bezbedonosni aspekt.

JP „Vojvodinašume“ pored povećanja efikasnosti u radu ulaganjem u savremenu mehanizaciju takođe obezbeđuju radnicima (rukovaocima) i mnogo bolje tj. humanije uslove za rad.

Novi forvarder „John Deere” 1210G

Nabavkom nova dva forvardera, JP „Vojvodinšume“ sada imaju u sastavu svoje mehanizacije 26 ovakvih mašina koje predstavljaju ključnu kariku u proizvodnom procesu, pogotovo na teškim terenima (raskvašen i vlažan teren), gde traktorske ekipaže (prilagođen poljoprivredni traktor agregiran sa prikolicom bez pogona) ne mogu da rade.

Javno preduzeće „Vojvodinašume” je upravljač 17 zaštićenih područja na površini od 70.686,35 ha. U okviru površina šuma i šumskog zemljišta kojima gazduje JP „Vojvodinašume“ ustanovljeno je još 10 zaštićenih područja čiji su upravljači druge institucije sa ukupnom površinom od 10.848,83 ha. Ukupna površina zaštićenih pоdručja iznosi 81.535,18 ha ili 63,2% od ukupne površine šuma šumskog zemljišta kojima gazduje JP „Vojvodinašume”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *