Najave događaja

Ka Srbiji otpornoj na poplave i sušu

Predstavnici CEKOR organizacije će, uz podršku Evropske unije, organizovati okrugli sto sa donosiocima odluka i relevantnim predstavnicima institucija i organizacija na temu suša, mera i aktivnosti za ublažavanje klimatskih promena i dezertifikacije – degradacije zemljišta u sušnim oblastima, pošumljavanja, kao i uloge žena u kreiranju i sprovođenju aktivnosti u borbi protiv suša.
Pozivamo sve zainteresovane aktere koji se bave ovom temom, kao i predstavnike medija da nam se priključe na okruglom stolu „Ka Srbiji otpornoj na suše“, koji se održava 16. maja 2024. godine, u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima (Ulica Mitropolita Stratimirovića 5), sa početkom u 11 časova.
U Srbiji je u periodu 2001-2020. učestalost godina sa sušama bila 40%, a u periodu 2011-2020. 50%, u poređenju sa periodom od 1961-1990. kada je ta učestalost bila 10%. Promena u režimu padavina, porast temperature i posledična povećana učestalost i intenzitet godina sa sušama dovode do promene karakteristika klimatskih uslova. Ta promena je prepoznata kao faktor rizika za degradaciju zemljišta. Najnoviji podaci Ministarstva za zaštitu životne sredine pokazuju da je u periodu 2001-2021. godine, oko 29% teritorije Republike Srbije bilo pod umerenim rizikom od degradacije zemljišta, a 28% pod visokim rizicima, od kojih 14% pod veoma visokim i ekstremno visokim rizikom od degradacije.
Kod ovih procena, uzeti su u obzir rizici od degradacije zemljišta usled povećanja stepena aridnosti (količina padavina je manja od mogućeg isparavanja, što ima za posledicu nisku vlažnost vazduha) što dovodi do sporijih, ali teže povratnih procesa degradacije, kao i rizici od ekstremnih padavina koje izazivaju eroziju zemljišta. Vojvodina je jedna od regija u Evropi sa najmanjim procentom šumovitosti. Trenutna pošumljenost iznosi 7,97% (Druga Nacionalna inventura šuma Republike Srbije, 2023). Osim malog procenta šumovitosti, veoma je nepravilan raspored šuma po površini Vojvodine.
Učesnici okruglog stola će imati priliku da razgovaraju o prevenciji suša i primerima dobre prakse u regionu i Evropi, o podizanju vetrozaštitnih pojaseva koji dovode do optimalne plodnosti zemljišta i štite od eolske erozije. Takođe, diskusija će se usmeriti i na urbane sredine i aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u cilju ublažavanja klimatskih promena i odgovora na učestalije suše. Još jedna od tema, ne manje bitna, biće uloga žena u podizanju značaja ove teme u javnosti i aktivizmu u ovoj oblasti.
CEKOR organizuje ovaj okrugli sto kao jednu od aktivnosti u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Svi zainteresovani za učešće mogu da se jave na i-mejl:
natasa.djereg@cekor.org

NACRT DNEVNOG REDA

10.30 – 11.00 Registracija učesnika i kafa dobrodošlice
11.00 – 11.30 Uvodna obraćanja

 • Nataša Đereg, direktorka, organizacija CEKOR
 • Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) TBC

11.30 – 13.00

 • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo TBC
 • Aktivnosti na podizanju otpornosti protiv suša, JVP „Vode Vojvodine”, Milan Malenčić, TBC
 • Pošumljavanje i podizanje vetrozaštitnih pojaseva u Vojvodini, stanje i uočeni problemi, Dejan Maksimović, udruženje „Stanište“
 • Primer dobre prakse 1: Miloš Bibin, udruženje Društva za zaštitu životne sredine Okanj – Elemir
 • Primer dobre prakse 2: Ivana Vasić, „Vojvodinašume”

13.00 – 13.30
Diskusija i zaključci
Dodatne teme i pitanja za diskusiju:

 • Iskustvo bavljenja ekološkim temama iz ženske perspektive
 • Ublažavanje klimatskih ekstrema u urbanim sredinama
 • Koje su kazne za nezakonito uništavanje vetrozaštitnog pojasa?
 • Kako funkcioniše sistem praćenja suša i prilagođavanja na iste?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *