Projekti

Korak bliži otvaranju Poglavlja 27

Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, sa svim relevantnim aneksima, upućena krajem decembra Vladi Republike Srbije na razmatranje, i odmah je zvanično i prihvaćena. „Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su dali svoj doprinos da u roku koji je Pregovaračka grupa 27 definisala finaliziramo ovaj značajan dokument”, navodi se u saopštenju Pregovaračke grupe 27.
Ministar Goran Trivan naveo je da je izrada tog dokumenta preduslov za otvaranje Poglavlja 27 u pregovorima o prijemu Srbije u Evropsku uniju.
– Vlada Srbije trebalo bi da na sednici usvoji taj predlog – kazao je Trivan na godišnjoj konferenciji za novinare o radu njegovog ministarstva u ovoj godini i planu za narednu.
Na godišnjoj konferenciji za novinare o radu ministarstva u 2019. i planu za 2020. godinu, ministar Trivan je istakao da je Evropska komisija dala najviše ocene Predlogu pregovaračke pozicije. Kako je naveo, izrada Predloga je „kruna uspeha Ministarstva” jer je završena godinu dana pre roka. Budući da ga je Vlada Srbije usvojila, taj dokument, kao zvaničan, biće poslat Evropskoj komisiji, te će EU odlučiti o otvaranju Poglavlja 27 za šta je, kako je naglasio, Srbija spremna. Istakao je da su se stručnjaci koji su radili na tom dokumentu trudili da za Srbiju obezbede što više prelaznih perioda za prilagodjavanje, da bi se privredi olakšalo da dostigne tražene standarde EU.
Ministar je podsetio da je Poglavlje 27 „jedno od najzahtevnijih, najskupljih i najobimnijih” u pregovorima o prijemu Srbije u EU i naglasio da će svaki potez koji se bude utvrdio pregovorima, uticati na čitavo društvo i privredu.
Visoki troškovi sprovođenja su glavni razlog većine zahteva za prelaznim periodima. Kao što je naznačeno u Višegodišnjem planu ulaganja i finansiranja (MIFP – Multiannual Investment and Financing Plan), ulaganja u sektor voda i sektor otpada mogu dostići oko 7,5 milijardi evra. Predviđeno je da se takve investicije finansiraju iz fondova EU (64%), državnog (18%) i lokalnog (4%) budžeta i fondova, zajmova (14%). Takođe se predviđa da će privatni sektor doprineti finansiranju projekata, naročito u sektoru upravljanja otpadom. Visoki troškovi i ograničeno raspoloživo finansiranje (uglavnom za javni sektor) su glavni razlog prelaznih perioda za većinu direktiva za upravljanje otpadom i vodama. Direktiva o industrijskim emisijama (DIE) sadrži visoke finansijske zahteve uglavnom za privatni sektor. Od ukupno 227 postrojenja iz Aneksa I Direktive o industrijskim emisijama koje trenutno postoje u Srbiji, produženi period implementacije je potreban za 68 postrojenja, uključujući 19 postrojenja koje trenutno ne rade, jer su iz finansijskih razloga pod posebnom upravom.
Ukupan iznos investicija potreban za ta postrojenja za postizanje potpune usklađenosti sa DIE je oko 1,3 milijarde evra. Predložene mere se odnose na organizaciona i strukturna unapređenja i na potrebu za dodatnim zapošljavanjem, opremom i obukom. Predlaže se vremenski plan koji predviđa dve faze institucionalnog razvoja, prvu fazu u periodu 2020-2021. za kratkoročne mere i drugu fazu u periodu 2022-2025. za dugoročne mere. Troškovi predloženih mera procenjeni su i dokumentovani u APCD -u.
Procenjenio je da bi Srbija, da bi dostigla standarde EU u zaštiti životne sredine, trebalo da u narednih nekoliko decenija u to uloži najmanje 15 milijardi evra.
Trivan je najavio i da naredne godine trabalo da bude usvojen zakon o klimatskim promenama, izmenjen Zakon o upravljanju otpadom, kao i izmenjen Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu, kojim se predviđa uvođenje depozitnog sistema.
Istakao je i da je procenat zaštićenih prirodnih područja u Srbiji dostigao 8%, te da će se i 2020. godine nastaviti sa povećanjem površina pod zaštitom.
Ministar je kazao i da je ovogodišnji budžet Minisatrstva, od 6,2 milijarde dinara, imao izvršenje od 87%, što je najviši procenat u poslednjih deset godina.
Budžet Ministarstva za 2020. godinu će biti veći za oko 27% nego ove godine, a najviše novca, oko 4,1 milijarda dinara, odnosno oko 50%, biće izdvojeno za subvenciju reciklažnoj industriji, programe podsticaja zaštićenih prirodnih dobara, podršku Zavodu za zaštitu prirode i rad Direktorata za radijacionu i nuklearnu bezbednost Srbije.


O Predlogu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 za „Ekolist” govori Ivan Karić, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i šef Pregovaračke grupe 27.

Završen je Predlog Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene. Šta to znači?
– Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, zajedno sa svim relevantnim aneksima, utvrđena je 26. decembra na Vladi RS i u narednom periodu biće dostavljena Narodnoj skupštini na mišljenje. Pregovaračka pozicija sadrži trenutni status prenošenja, institucionalnog okvira i sprovođenja za svaki od pravnih akata EU prikazanih u dokumentu, kao i planove za potpuno usklađivanje sa zakonodavstvom EU i sprovođenje zahteva iz Poglavlja 27. Poglavlje 27 je jedno od najobimnijih, sa izuzetno tehničkim i detaljnim informacijama koje su i sadržane u Pregovaračkoj poziciji. U narednom periodu očekuje nas finalizacija procedure usvajanja dokumenata na Vladi RS i potom slanje Pregovaračke pozicije Evropskoj komisiji na formalne konsultacije.

Koje dokumente okvirno obuhvata Predlog Pregovaračke pozicije RS za Međuvladinu konferenciju o pristupanju RS EU za Poglavlje 27?
– Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene sadrži 1.650 strana na srpskom i 1.500 strana na engleskom jeziku. Ceo materijal obuhvata tekst Pregovaračke pozicije i 14 priloga.

Bilo je više zahteva za prelaznim periodima. Koji je glavni razlog za većinom ovih zahteva?
– Visoki troškovi sprovođenja su glavni razlog većine zahteva za prelaznim periodima. Kao što je naznačeno u Višegodišnjem planu ulaganja i finansiranja (MIFP – Multi-annual Investment and Financing Plan), ulaganja u sektor voda i sektor otpada mogu dostići oko 7,5 milijardi evra. Predviđeno je da se takve investicije finansiraju iz fondova EU (64%), državnog (18%) i lokalnog (4%) budžeta i fondova, zajmova (14%). Takođe se predviđa da će privatni sektor doprineti finansiranju projekata, naročito u sektoru upravljanja otpadom. Visoki troškovi i ograničeno raspoloživo finansiranje (uglavnom za javni sektor) su glavni razlog prelaznih perioda za većinu direktiva za upravljanje otpadom i vodama.

Web info:

Više informacija o radu Pregovaračke grupe 27, kao i potrebne prateće dokumente, potražite na internet stranici koja se nalazi na adresi:
www.pregovarackagrupa27.gov.rs

 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama je sufinansirao Projekat „Evropske integracije i značaj Poglavlja 27 za građane Autonomne pokrajine Vojvodine”.
Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je dodelio sredstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *