Najave događaja

Javno privatno partnerstvo (JPP) i koncesije kao model obezbeđivanja investicija

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i udruženje Fractal organizuju u petak, 9. februara, u Zelenom salonu Narodne skupštine Srbije, sastanak Radne grupe 19 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji na temu: Javno privatno partnerstvo (JPP) i koncesije kao model obezbeđivanja investicija i sprovođenja aktivnosti od opšteg interesa u oblasti zaštite životne sredine i lokalnih komunalnih delatnosti u sklopu priključivanja EU.
Cilj održavanja sastanka je poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija.
Javno – privatno partnerstvo (JPP) je model finansiranja koji vlada Srbije razmatra kao jednu od mogućnosti koja bi mogla biti korištena da bi se osigurale i unapredile potrebne usluge ili infrastrukturni projekti za građane.
JPP se prepoznaje kao odlična forma angažovanja privatnog kapitala u sprovođenju mera i aktivnosti od javnog (opšteg) značaja sa ciljem smanjivanja zagađenja, povećanja energetske efikasnosti, povećanja kvaliteta javnih usluga itd.
Organizatori ovog sastanka žele da pokrenu diskusiju o JPP, kako bi pokušali da utvrde koje su uočene slabosti i nedostaci dosadašnje prakse JPP u Srbiji, kao i da bi dali preporuke za dalja istraživanja i otklanjanja određenih proceduralnih problema.
Pored predstavnika donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou na ovom sastanku prisustvovaće i predstavnici aktivnih NVO, socijalnih partnera i preduzeća iz Srbije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *