Ekološki promoteri grada - Bačka Topola

Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2018. godini u opštini Bačka Topola

Opština Bačka Topola objavila je Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2018. godini u opštini Bačka Topola.
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima: održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
Za sprovođenje javnog rada Opština Bačka Topola isplaćuje poslodavcu-izvođaču javnog rada sredstva za zaradu nezaposlenih lica angažovanih na sprovođenju javnog rada.
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za: 1. Isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od: minimalna cena rada uz obračun toplog obroka u iznosu od 100 dinara i regresa u iznosu od 100 dinara, uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa2. Naknade troškova dolaska i odlaska sa rada u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja; 3. Naknade troškova sprovođenja javnog rada po licu, jednokratno, u visini od 3.500,00 dinara i 4. Naknade troškova HTZ opreme po licu, jednokratno, u visini od 10.000,00 dinara
Poslodavac – izvođač javnih radova u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u
skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Bačka Topola, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu i troškove HTZ opreme u preostalom iznosu do visine nabavne vrednosti opreme.
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju: javna preduzeća, javne ustanove i udruženja građana- Poslodavci – izvođači javnih radova moraju imati sedište na području opštine Bačka Topola.
Uslove, rokove i detaljnu dokumentaciju za učešče na ovom javnom pozivu zainteresovani mogu naći na sajtu http://www.btopola.org.rs . 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *