Najave događaja

Izazov za inovacije: smanjenje zagađenja vazduha u Srbiji i poboljšanje kvaliteta vazduha

Izloženost zagađenju vazduha ima ozbiljne negativne posledice na ljudsko zdravlje, dužinu i kvalitet života. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine Srbije pokazuju da nivoi zagađenja vazduha premašuju granične vrednosti u većem broju gradova/opština, uključujući: Valjevo, Užice, Smederevo, Beograd, Pančevo, Kosjerić, Kragujevac, Kraljevo, Bor, Novi Sad, Sremsku Mitrovicu, Suboticu. Deca i mladi su posebno osetljivi na efekte zagađenja vazduha. Zagađenje vazduha ugrožava njihov razvoj i fizičko i mentalno zdravlje. S druge strane, smanjenje zagađenja vazduha donosi merljive koristi.
Da bi doprineo poboljšanju kvaliteta vazduha koji svi udišemo, UNDP Srbija, u saradnji sa UNICEF-om i SZO, poziva pravna lica da predlože inovativne načine proizvodnje ili nabavke inovativnih proizvoda, tehnoloških rešenja i novih lanaca vrednosti vezanih za sledeće kategorije:
1. Individualna ložišta unapređena u smislu smanjene emisije zagađujućih materija, efikasnijeg korišćenja energenata, multifuncionalnosti, itd;
2. Uređaji, softveri ili metode za praćenje kvaliteta vazduha, obradu i distribuciju podataka;
3. Izuzetno inovativni i efikasni Uređaji za prečišćavanje vazduha (individualno ili kolektivno);
4. Oprema ili unapređeni procesi koji doprinose smanjenju zagađenja vazduha u sledećim sektorima: saobraćaj, poljoprivreda, industrija, komunalne delatnosti (komunalna higijena javnih prostora, upravljanje otpadom itd.);
5. Rešenja usredsređena na ublažavanje/smanjenje uticaja zagađenja vazduha na decu. Ova kategorija prihvata i individualne prijave i posebno je namenjena mladima, studentima i privatnom sektoru. Rešenja predložena u ovoj kategoriji (br. 5) moraju biti usklađena sa principima digitalnog razvoja (https://digitalprinciples.org) koje je usvojio UNICEF, uključujući principe otvorenog koda (ovo se ne odnosi na ostale kategorije br. 1-4) .

Izabranim predlozima, u zavisnosti od raspoloživog finansiranja, mogu biti ponuđeni:
1. Nagrada za inovaciju, za posebno dobro promišljenu i zrelu projektnu ideju;
2. Tehnička pomoć za razvijanje dobre ideje i pronalaženje finansiranja na finansijskom tržištu ili tržištu kapitala;
3. Kapitalno sufinansiranje, za izuzetno dobro osmišljene i pripremljene ideje, koje zahtevaju minimalno angažovanje UNDP-a i koje su oslobođene finansijskog, ekološkog ili regulatornog rizika;

Pored toga, UNDP, uz podršku SZO i UNICEF, pružaće smernice i pomoć za dalji razvoj odabranih predloga, po potrebi, i promovisaće rezultate projekta kao primere dobre prakse.

Predstojeći rokovi su:
Za ranu prijavu: 20. oktobar 2020.
Za 2. fazu: 20. novembar 2020.

Pun tekst poziva na engleskom jeziku možete preuzeti ovde, a formular za prijavljivanje ovde.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *