Projekti, Zelena lista Srbije

HAKATON 2021.

Zelena lista Srbije ulazi u završnu fazu realizacije projekta „Oplaneti se – Zelena lista za zeleni dijalog“ koji realizuje uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske – Zajedno za aktivnograđansko društvo. Jedan od planiranih aktivnosti je i HAKATON, koji je planiran od 5. do 7. novembra.
Cilj projekta je unapređenje javnih politika upravljanja komunalnim otpadom dok HAKATON predstavlja inovativni pristup rešavanju problema koji želimo da primenimo kako bi organizacije i pojedinci zajednički došli do predloga rešenja za probleme u zaštite životne sredine. HAKATON je vid međusektorske saradnje koja ima za cilj stvaranje upotrebnog softvera koji u poslednje vreme biva sve zastupljeniji vid aktivnosti između IT sektora i raznih drugih oblasti svakodnevnog života. Tokom realicaije ovogodišnjeg Hakatona bićete u mogućnosti da svoje projektne ideje iz oblasti zaštite životne sredine prezentujete stručnjacima iz IT sektora i dobijete preporuke za korišćenje adekvatnih alata, softvera ili mogućih partnera kako bi te ideje doživele realizaciju (npr. aplikacija za praćenje toka opasnog otpada, praćenje obeleženih jedinki ptica stanarica, rano uzbunjivanje …)

Tematske oblasti:
Tema 1: Otpad i reciklaža
Tema 2: Zaštita vazduha
Tema 3: Zaštita voda
Tema 4: Ekološki aktivizam
Tema 5: Mediji i društvene mreže u službi zaštite životne sredine
Tema 6: Zaštita prirode
Tema 7: Ugrožene binjne i životinjsek vrste
Tema 8: Klimatske promene – alarmni sistemi

CILJ HAKATONA: Unapređene načina sakupljana, obrade i dostupnosti informacija u navedenim
tematskim oblastima kako bi pravoremeno stigle do krajnih korisnika i omogućile adekvatnu reakciju, analizu i prevenciju u rešavanju problema u oblasti zaštite životne sredine.
CILJNE GRUPE: Projektna ideja, u zavisnosti od oblasti i potrebe za rešavanjem uočenog problema treba da omogući dostupnost relevantnih informacija sledećim grupama koje se bave, na njih utiče ili su zadužene za zaštitu životne sredine
– građani Republike Srbije,
– udruženja građana,
– javna preduzeća,
– obrazovne ustanove,
– mediji,
– državni organi i jedinice lokalne samouprave.
Organizator: Savez ekoloških udruženja – Zelena lista Srbije
Način održavanja: putem ZOOM platforme
Vreme održavanja: od 05. do 07. novembra 2021.

Početak HAKATONA: petak, 5.11.2021. u 15 sati
Završetak HAKATONA: nedelja, 7.11.2021. u 15 sati
Pravo učešća: udruženja, škole, organizacije, neformalne grupe sa svojim tročlanim EKO timom

TRAJANJE KONKURSA: od 01.08.2021. do 01.10.2021.
ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: najkasnije do 01.10.2021. god. u 17:59 elektronskim putem na mail adresu: zelenalistasrbije@gmail.com

Sve bliže informacije možete videti u Elaboratu Hakatona (u okviru kojeg se nalazi Prijava zau češće) kao i u Smernicama za pripremu i izradu projektne ideje za Hakaton (u okviru kojih se nalazi i obrazac br. 1 – HAKATON – predlog projektne ideje).

Tokom meseca septembra biće opredeljeni termini za dodatne konsultacije za sve učesnike koji su na vreme izvršili prijavu svoje projektne ideje kako bi bili što spremniji za njenu promociju na samoma Hkatonu.

Konkurs će biti objavljen na portalima Zelene liste Srbije i njenih članica kao i njenom glasilu „EKO LIST“ odmah po objavljivanju.

Za Hakaton će biti odabrano 20 projektnih ideja od kojih će 10 najboljih biti razrađivane.

Sve ostale informacije potražite na OVOM LINKU.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *