Održivi razvoj i kako ga primeniti u praksi

Carsko zimovalište ptica

Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara” nalazi se na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, nedaleko od Zrenjanina. Ovaj rezervat je uvršen na listu Međunarodno značajnih prirodnih dobara u Srbiji u skladu s „Konvencijom o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica”, poznatijom kao Ramsarska konvencija.
U prošlosti ovde se nalazilo jedno od najznačajnijih regionalnih lovišta, gde je rado lovio austrougarski prestolonaslednik Franc Ferdinand, te otuda i naziv „Carska”.
Od 1996. godine pod zaštitom se nalazi 1.676 ha i kompleks čini korito Starog Begeja, Carska Bara, Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perleska bara i okolni rit.
Carska Bara kao prirodni rezervat predstavlja stanište za 240 retkih vrsta ptica, od kojih su 130 stanarice, a 110 selice, zbog čega ovo zaštićeno dobro predstavlja jednu od najznačajnijih migratornih stanica u Evropi. Zbog svojih prirodnih vrednosti uključen je i u listu IBA i IPA područja.
Kako je to jedno od važnih odmorišta na migracionom putu ptica selica, neke vrste tu borave svega desetak dana, a neke poput divljih gusaka iz Sibira, tu i zimuju. Na Carskoj bari se gnezdi svih osam vrsti čaplji, tako da je čaplja postala zaštitni znak rezervata. U bogatoj i raznovrsnoj koloniji ptica srecu se i druge vrste, kao na primer pelikan, liska, orao belorepan, livadske i močvarne eje, kormoran, kopci i dr.
U mozaičnom rasporedu šumske, livadske, stepske i močvarne vegetacije svoje stanište pronašle su i neke retke i zaštićene vrste biljaka: beli i žuti lokvanj, slatinska palamida, gorocvet, močvarna orhideja, orašak, sočovica, žabogriz i dr. Od vodenih biljaka izdvajaju se po vrednosti i vodeni griz i vodena paprat, u močvarnoj zajednice tršćaka, vodoljub, barska perunika, ježenica, pačja trava, iđirot i druge, a u livadskoj vegetaciji posebno su značajne vranjemil, hajdučka trava, slez, pelen, livadska žalfija i druge.
U bogatstvu faune dominiraju divlja svinja, srna, lisica, zec, bizamski pacov, slepi miš, tvor, jež, tekunica, krtica, lasica, hrčak, barska kornjača, sivi gušter, belouška, zelena žaba i šareni daždevnjak. U vodama Starog Begeja i Carske bare živi čak 24 vrste riba iz 16 familija.

Foto: Francisc Popescu, Faith Photography

Upravljač
SRP „Carska bara”
Ribarsko gazdinstvo Ečka ad.
Lukino Selo
Telefon: 023/884 028
E-mail: info@ribnjakecka.com
WEB: www.ribnjakecka.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *