Održivi razvoj i kako ga primeniti u praksi, Projekti

Bez znanja nema održivosti

Zašto je za dostizanje održivog razvoja toliko važno obrazovanje? Od definisanih 17 ciljeva održivog razvoja, jedan se odnosi na dostizanje kvalitetnog obrazovanja, ali se naglašava da je bez dostizanja ovog cilja teško postići ostale ciljeve održivog razvoja.
Na primer, kada treba otkloniti uzroke pretnji od klimatskih promena, potrebno je znanje za istraživanja i korišćenje obnovljivih izvora energije ili razumevanje kako povećanje globalne temperature i promena klime deluje na smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura i nedostatak hrane, kao i kako te probleme rešiti.
Jedno važno pitanje je kako smo uopšte došli u situaciju da ugrozimo sopstveni napredak i opstanak ako smo i do sada imali dosta razvijene sisteme obrazovanja i evidentni tehnološki napredak? Možda je najbolja ilustracija kao odgovor na to podatak da je prvi naučni rad o povezanosti temperature na Zemlji i koncentracije ugljen-dioksida objavljen 1896. godine, a prva matematička jednačina koja je tu zavisnost potvrdila je objavljena 1903. godine. Danas smo došli u situaciju da nam je koncentracija ugljen-dioksida nikada veća u istoriji, a globalna temperatura je već porasla za 1 ̊C. Jedino što se može zaključiti iz ove informacije je da je nedostajalo razumevanje tih podataka zbog čega su ignorisana naučna saznanja.
Na osnovu toga se nameće logičan zaključak da je obrazovanje ključ za iznalaženje rešenja za izazove s kojima se suočavamo. Jedino sa odgovarajućim znanjima i veštinama se može postići da se prirodni i društveni procesi razumeju, prepoznaju optimalna rešenja, postigne konsenzus društva i donesu pravovremene odluke o delovanju.
To podrazumeva najpre da se izgrade sistemi koji će omogućiti što sveobuhvatniji i što ravnopravniji pristup obrazovanju, a koje će zatim omogućiti sticanje znanja i veština na svim nivoima obrazovanja za zapošljavanje, pristojne poslove i preduzetništvo (svim devojčicama i dečacima, mladima, ženama i muškarcima, pripadnicima ranjivih grupa).
Zatim se nastoji da se obezbede sadržaji koji se odnose na sve aspekte održivog razvoja, održive stilove života, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, promovisanje kulture mira i nenasilja, poštovanju kulturnih različitosti i kulture koja doprinosi održivom razvoju. Takođe, cilj je da svi mladi i odrasli steknu funkcionalnu matematičku i jezičku pismenost, čiji nedostatak je direktno u vezi sa siromaštvom.
Još jedan pravac u kojem je potrebno načiniti promene kako bi se ostvario cilj održivog razvoja vezan za obrazovanje, je obezbeđivanje uslova u smislu stvaranja podsticajnog okruženja koje eliminiše nasilje, obezbeđuje inkluziju i omogućava delotvorno učenje. Takođe, kao važan faktor je i obezbeđivanje i opremanje objekata u obrazovanju, prilagođenih potrebama dece, osobama sa invaliditetom i rodnim razlikama. Kao nosioci promena u obrazovanju su i sami nastavnici, pa se u okviru ovog cilja prepoznaje i potreba za većim brojem kvalifikovanog nastavnog osoblja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *