Projekti, Zelena lista Srbije

Akcenat na ruralnim područijima

Udruženje građana „Village” osnovano je 2007. Organizacija se sastoji od eko, etno, turist, socio i kluba mladih kojima upravljaju predsednici klubova, Skupštine koji čine svi članovi i Izvršnog odbora od 11 članova koje bira Skupština. Sve aktivnosti su potpuno transparentne. Naše aktivnosti su većinom usmerene prema stanovništvu u ruralnim područijima i institucijama koje utiču na ta područja a sve u cilju očuvanja prirode, životne sredine, očuvanja kulturnog nasleđa, očuvanja prirodnih i turističkih resursa i korišćenja zelene energije u toj oblasti.
UG „Village” je 2010. i 2011. godine bio nosilac projekta „Studija izvodljivosti za remedijaciju površinskih i podzemnih voda u Borskom rudniku – Identifikacija nedostataka kapaciteta u institucijama zakonima, kao i lokalnoj zajednici, da bi mogli da rešavaju probleme životne sredine u Borskom rudniku”. Projekat je finansiran od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije. Cilj projekta je da proceni kapacitete lokalnih organizacija da se bave rizicima u životnoj sredini, fokusirajući se na pitanja voda u rudniku. Drugi aspekt projekta je bio da pruži procenu kapaciteta zajednice i drugih aktera da učestvuju u sprečavanju zagađenja i aktivnostima remedijacije.
UG „Village” je 2012. izvodilo javne radove na čišćenju i uređenju javnih površina u seoskim mesnim zajednicama Šarbanovac, Luka i Tanda u Opštini Bor. Javni radovi su finansirani od strane IBRD preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Republika Srbija. Na javnim radovima bilo je angažovanao 38 nezaposlenih lica u trajanju od po tri meseca.
U okviru projekta „ISTVIL” – Izgradnja Eko-etno kampa za edukaciju vršnjačkih edukatora za ekologiju i etnologiju 2012. i 2013. godine, „Village” izradio je projektnu dokumentaciju za izgradnju kampa. Uvodnu aktivnost finansirana je od strane UNDP preko Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Od 2014. UG „Village” prihvatilo je poziv Rakite d.o.o. Bor i učestvovalo sa svojim volonterima u čišćenju Borske reke u Slatini, a 2017. i 2018. osim Borske reke i Brestovačke reke u Brestovcu i Metovnici.
Uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bor, UG „Village” snimilo je 60 edukativnih emisija o zaštiti životne sredine pod nazivom „Ekološka azbuka”. Emisije su rađene za decu u nižim razredima osnovnih škola, tako da su CD sa emisijama poklonjeni svim osnovnim školama u Boru kao i TV Bor i TV Sezam koji su dobili dozvolu UG „Village” da iste prikazuju.
Foto safari „Dobra i loša zemlja” koji je održan 2013, 2017, 2018. i 2019. godine je naša inovativna metoda za promociju jedinstvene prirodne atrakcije u regionu ali takođe i da se, u isto vreme, razvije svest o devastiranim područijima koja su rezultat ljudskih aktivnosti. Slike napravljene od strane eminentnih fotografa iz Slovenije, Makedonije, Švajcarske, Novog Zelanda, Mađarske, Rumunije, Poljske, Velike Britanije i Srbije su već predstavljene na sajtovima i društvenim mrežama, a takođe su predstavljene tokom izložbe fotografija u Boru, Zaječaru, Knjaževcu i Boljevcu (Srbija), I u Štipu (Makedonija). Prva samostalnu izložbu fotografija „Dobre i loše zemljišta” održana je u Ljubljani (Slovenija) 12. juna 2018.
Katalog safarija 2018 možete pogledati na sledećem linku koji je urađen u okviru projekata „CSConnect”, finansiranog od strane Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju.
„Village” u kontinuitetu sa Ministarstvom zaštite životne sredine sprovodi projekte ekoloških škola za vršnjačke edukatore učenika osnovnih i srednjuh škola.
Tokom 2019. i 2020. godine „Village” je realizovao projekat „Edukacijom do emancipacije” koji je realizovan uz podršku Evropske unije razvoju opština – EU PRO koji je realizovan preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Projekat je bio namenjen ženama iz ruralnog područija kroz edukaciju za bavljenje eko turizmom. Edukaciju je pohađalo 34 polaznica.
UG „Village” bio je partner na IPA CBC projekta Rumunija – Srbija na projektu AEPS – Akademske studije o zaštiti voda u toku 2019, 2020. i 2021. Village je u okviru projekta organizovao edukaciju o zaštiti voda za preko 500 učenika u Borskom, Braničevskom i Južnobanatskom okrugu i pet okruglih stolova o podizanju svesti o značaju zaštite voda u Majdanpeku, Velikom Gradištu, Donjem Milanovcu, Ečkoj i Belom blatu na kojima je učestvovalo preko 180 učesnika.
„Village” od svog osnivanja zajedno sa Planinarskim društvom „Dubašnica” iz Zlota i PSD „Ljuba Nešić” iz Zaječara vrši promociju prirodnih vrednosti zaštićenih područija Istočne Srbije, organizujući planinarske akcije u tim područijima, ujedno i vodeći računa da se nisu formirale deponije otpada u istim.
UG „Village” je niz godina nastojao da ojača svoje ekološke aktivnosti polazeći od toga da deluje u jednoj ekološki ugroženoj sredini kao što je Bor i da posebno deluje na područijima sela za koja smatra da su posebno ekološki ugrožena i da im treba posvetiti daleko veću ekološku pažnju. Pritom „Village” je smatrao da se jedino u saradnji sa drugim ekološkimm OCD mogu postići značajniji rezultati. Zato smo se opredelili da konkurišemo za prijem u Savez ekoloških organizacija „Zelena lista Srbije” na osnovu konkursa koji je za prijem novih članova objavio Savez. „Village” je postao punopravni član Zelene liste Srbije 19. septembra 2019. godine.
Kao članica Zelene liste Srbije u okviru ACT programa učestvujemo na projektu „Oplaneti se”. U okviru ovog projekta pored redovnih aktivnosti na projektu kao što su učestvovanjana na treninzima koji će doprineli povećanju kapaciteta udruženja za javno zagovaranje i sastancima članica liste radimo I na realizaciji planiranih projektnih aktivnosti: mapiranji I sminanju divljih deponija u tri seoske mesne zajednice koje predstavljaju više od 60% divljih deponija u ruralnom područiju grada Bora, izradu analize lokalnih dokumenata o sanaciji deponija iz ruralnog područija, formuranje focus grupe i održavanje tribune na temu otpada u tom područiju.
U sklopu projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Village inplementira projekat „Zeleni putokazi Golije” u partnerstvu sa Društvom mladih istraživača iz Bora i Eko klubom Zeleni putokazi iz Raške, članicama Zelene liste u period od aprila do septembra 2021. Cilj projekta je doprineti kroz delovanje ekoloških organizacija očuvanju i racionalnom korišćenju prirodnih resursa opštine Raška razvojem održivog turizma. Ciljna grupa je podmladak Zelenih putokaza i ekoloških organizacija, članovi ekoloških OCD opštine Raška, stanovnici sela na Goliji i zaintersovani građani opštine Raška.
„Village” nastavlja da ojačava svoje ekološke aktivnosti i jača svoje kapacitete u saradnji sa drugim OCD koje se bave zaštitom životne sredine.
Razlike uvek postoje ali moto „Village” je „Razlike nas spajaju”, obradimo koje su to razlike, možda mi radimo nešto na pogrešan način.
Tim Village

Info – O ACT PROJEKTU
Projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” osmišljen je kao četvorogodišnja podrška OGD u Republici Srbiji u prevazilaženju izazova u vezi sa aktivizmom građanskog društva u Srbiji. Donator projekta je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementacioni partneri su HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda. Opšti cilj ACT projekta je da doprinese aktivnom građanskom društvu za dobrobit svih ljudi i povećano učešće građana u donošenju odluka, posebno na lokalnom nivou.
Kroz četiri različite grant šeme i osam pratećih javnih poziva u periodu od 2019. do 2023. godine, ACT pruža ciljanu podršku organizacijama građanskog društva na nacionalnom i lokalnom nivou, za njihov organizacioni razvoj i finansijsku održivost, kao i za jačanje odnosa sa građanima i kapaciteta za umrežavanje. Sve podržane grantove, prati paralelni Program obuke i mentorstva prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD, a koji se finansira nezavisno od samog granta kroz aktuelni budžet ACT projekta.

Info – Članice Zelene liste
Savez ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” je mreža lokalnih ekoloških organizacija koje javnim zastupanjem, obrazovanjem, informisanjem i podsticanjem aktivizma građana doprinose očuvanju prirodnih resursa i kvalitetu života građana Srbije. Otvoren je za sve koji prihvataju njegove principe i vrednosti, bez obzira na uzrast, pol, poreklo, nacionalnu, rasnu, versku i političku pripadnost. Savez OCD Zelena lista Srbija nastao je kao rezultat višegodišnjeg projekta koji je realizovan u desetak gradova Srbije u periodu od 2009. do 2013. godine u oblasti upravljanja otpadom. Potom, ZLS i njene članice prošle su kroz projekte jačanja kapaciteta i početnog osposobljavanja za zagovaračke aktivnosti. Razvijeni su i informativni kanali namenjeni javnosti – internet sajt ZLS i prisustvo na društvenim mrežama, objave u časopisu Ekolist i drugo…
Članice mreže su Eko klub „Zeleni putokazi” iz Raške, „Društvo mladih istraživača” iz Bora, Centar za održivu budućnost „Zelena zona” iz Knjaževca, Ekološki pokret „Moravski orašak” iz Trstenika, Ekološki pokret „Bela breza” iz Kruševca, „Inženjeri zaštite životne sredine” iz Novog Sada, Odred izviđača „Zavičaj 1903” iz Vranja, „Porečje” iz Vučja, „Zeleni krug” iz Novog Sada, Udruženje građana „Zeleni ključ” iz Niša i „Village” iz Bora.
Linkove prema internet stranicama članica ZLS potražite na logoima koji se nalaze u dnu strane.
Internet stranica Saveza ekoloških udruženja „Zelena lista Srbije” nalazi se na internet adresi:
http://www.oplanetise.com/

 

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *