Bačka Topola

Započeli smo više „zelenih” projekata

Novoimenovani predsednik Opštine Bačka Topola Adrian Satmari, očekuje da će se stanje životne sredine u Opštini Bačka Topola uskoro drastično poboljšati, budući da lokalna samouprava ima više investicija vezanih za očuvanje i unapređenje zaštite životne sredine.
– Gradi se glavni kolektor fekalne kanalizacije. Završeni su radovi na izgradnji glavnog kolektora između ulice Boljai Farkaša i kružnog toka. Ovaj projekat je delom finanasirala lokalna samouprava, a delom AP Vojvodina, Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Do prečistača otpadnih voda treba još da se izgradi glavni kolektor u dužini od oko dva kilometra. Rebalansom je Opština Bačka Topola obezbedila deo sredstva za realizaciju ovog projekta, a uskoro će se raspisati javna nabavka za izgradnju ovog cevovoda. Pored toga, opština je rebalansom budžeta predvidela sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za proširenje fekalne kanalizacije u naselju Bačka Topola. Trenutno je u gradu izgrađeno 25-30 posto sistema kanalizacione mreže, a cilj je da se otpadne vode iz svih domaćinstava na teritoriji grada usmeravaju do prečistača.
U Opštini Bačka Topola funkcioniše i pretovarna stanica, odnosno transfer stanica za komunalni otpad. Opština Bačka Topola je jedan od osnivača Regionalne deponije sa sedištem u Bikovu. Probni rad se pokazao kao uspešan u proteklom periodu. Smatramo da bi sledeće godine i ova transfer stanica, odnosno ceo ovaj sistem trebali da funkcionišu u većem kapacitetu, a u neko dogledno vreme i u punom kapacitetu.
Pored zaštite životne sredine za našu opštinu je veoma važno Bačkotopolsko jezero. U 2017. godini Bačkotopolsko jezero smo proglasili zaštićenim područjem. Te godine smo proglasili i područje za ribolov u okviru zaštićenog područja. Svake godine, opština izdvaja sredstva za unapređenje, za ulepšavanje ovog prostora. Uređuje se priobalje, plaža se dopunjuje rečnim šljunkom i popravljaju se molovi. Svake godine finansiramo i javne radove, koje sprovodi JP „Komgrad”. Ovo preduzeće se stara o održavanju zelenih javnih površina, o sakupljenju i odvoženju komunalnog otpada, a tokom leta o funkcionisanju i održavanju štranda na Bačkotopolskom jezeru.

Kakvo je trenutno stanje životne sredine u vašoj Opštini? Koliko ste zadovoljni i postoje li neke goruće tačke?
– Smatram da je jedan od najvećih problema kod nas, u Opštini Bačka Topola, zagađenje rečice Krivaje. Lokalna samouprava je u proteklom periodu preduzela konkretne korake, da se poboljša ova situacija, odnosno da se smanji zagađenje Krivaje. U relativno kratkom vremenskom periodu smo obezbedili projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju Prečistača otpadnih voda, tako da smo u 2019. godini raspisali javnu nabavku i počeli smo sa izgradnjom. Ovaj projekat se delom finansira iz budžeta lokalne samouprave u iznosu od 100 miliona dinara. Veliku zahvalnost dugujemo administraciji AP Vojvodine, koja je sa iznosom od 500 miliona dinara finansirala ovaj projekat, koji treba da se završi u narednoj budžetskoj godini. U aprilu ili u maju se planira probni rad ovog postrojenja, a na leto bi trabalo da počne funkcionisanje sistema. Po kapacitetu, 20 hiljada stanovnika ekvivalentno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i radiće po SBR tehnologiji.

U kom smeru ćete voditi „zelenu” politiku?
– Na više načina vodimo zelenu politiku. Na primer, jedan od prioritetnih planova nam je već pomenuta čista rečica Krivaja. Veći zagađivači – fabrike – u industrijskom parku, na istočnom delu grada isto moraju (sa predprečistačem) da prečiste svoju otpadnu vodu na nivo komunalne otpadne vode, jer je to uslov za povezivanje na kanalizacionu mrežu. Fabrike na južnom delu grada moraju da izgrade svoje prečistače. Perutnina Ptuj – Topiko, fabrika za preradu živine, je već načinila konkretne korake za izgradnju prečistača otpadnih voda. To očekujemo i od ostalih zagađivača, odnosno fabrika.
Lokalna samouprava će u narednom periodu stavljati veći akcenat na sanaciju divljih deponija. Kao što smo rekli, u našoj opštini funkcioniše pretovarna stanica i čim se stvore uslovi za finkcionisanje u punom kapacitetu, moći će se pristupiti sanaciji divljih deponiji. Divlje deponije imamo skoro pored svakog naselja, a svakako prvo mora da se obezbedi projektno tehnička dokumentacija za sanaciju, a nakon toga ćemo moći i pristupiti izvođenju radova.

Koji će biti vaši prvi koraci?
– Prve korake sam već učinio u prethodnom periodu, dok sam bio član Opštinskog veća. Tada su započete sve ove investicije, koje su nam izuzetno bitne, da u budućnosti živimo u zdravijoj životnoj sredini. Tako da će sigurno naredni period biti nastavak našeg zajedničkog rada, a cilj nam je da završimo sve ove velike, započete projekte.

Hoće li biti mesta za „zelene projekte”? Planirate li da podržite ideje utemeljene na principima zelene ekonomije?
– Trenutno nam je veći broj projekata vezan za zaštitu životne sredine, ovo su sve „zeleni projekti”. Zelena ekonomija je naša budućnost, uzimajući u obzir pozitivne primere iz okolnih država Evrope. Smatram da smo i mi krenuli dobrim putem, sve više se bavimo ovom temom. Takođe, partner lokalne samouprave u projektima vezanim za zaštitu životne sredine je lokalno komunalno preduzeće „Komgrad”. Kao dobar primer izdvajam projekat selektivnog sakupljanja otpada, koji je komunalno preduzeće započelo postavljanjem kontejnera za te namene na više lokacija u gradu. Pored toga saradnici preduzeća su održali edukativna predavanja, odnosno radionice našim najmlađim sugrađanima. Obrazovanje i u ovom smislu počinje u predškolskim ustanovima.

Kako će vaša Opština izgledati na kraju vašeg tekućeg mandata? Hoće li biti zelenija, čistija, hoće li građani živeti u zdravijoj životnoj sredini?
– Naravno, imam viziju što se tiče budućnosti. Samo tako možemo odrediti naše ciljeve na kojima radimo svaki dan. Među ovim ciljevima su i oni o čemu sam već pričao, kao i rekonstrukcija gradskog parka, koju želimo pretvoriti u jedan uređen i miran park u centru grada. Mislim da će tako, naša opština biti čistija, verovatno i lepša. Za opštinu je veoma važno i pošumljavanje, pa tako svake godine izdvajamo sredstva za sadnju drveća na teritoriji grada.

Da li imate neke poruke za svoje sugrađane? Šta biste im sugerisali?
– Sve što sam do sada rekao, a u vezi ekologije i planova, možemo ostvariti isključivo zajedno sa građanima, odnosno samo zajedno možemo napredovati. Kada završimo izgradnju prečistača i kanalizacione mreže, svakako očekujemo da građani budu naši partneri u uspešnoj realizaciji tog projekta. Pre svega, smatram da će neophodno biti da se sva domaćinstva priključe na gradsku kanalizaciju, jer samo tako ima smisla ova investicija. Pored toga, od izuzetnog je značaja da se ponašamo odgovorno i dosledno, da svi mi brinemo o čistoći u opštini i da tako vaspitamo i našu decu.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Bačka Topola-ekološka opština” koji je sufinansiran iz budžeta Opštine Bačka Topola na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *