Ostalo

Uticaj lovnog turizma na zaštićena područja

Nedavno je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu održana promocija monografije: „Uticaj lovnog turizma na zaštićena područja”.
Autori monografije su dr Jadranka Delić, prof. dr Drago Cvijanović i prof. dr Risto Prentović.
Skup je pozdravila dr Bilјana Panjković, direktorica Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a o knjizi su govorili prof. dr Zoran Nјegovan, recenzent i autori: dr Jadranka Delić, prof. dr Drago Cvijanović i prof. dr Risto Prentović. Prema rečima autora, lovni turizam u zaštićenim područjima predstavlјa temu o kojoj stručno-naučna, privredna i sportsko-rekreativna javnost ima oprečne stavove. Recenzent prof. dr Zoran Nјegovan je istakao da su autori primenom savremenih standarda istraživanja došli do konkretnih, u praksi primenlјivih zaklјučaka.
Monografija ima 209 strana i tematski je podeljena na sedam poglavlja. Predmet, značaj, dosadašnja istraživanja u oblasti lovnog turizma, te pojmovno definisanje ovog selektivnog oblika turizma dati su u prva dva poglavlja. U trećem poglavlju monografije obrađene su teme koje se odnose na biodiverzitet, zaštitu prirode i održivi turizam, a u četvrtom poglavlju dat je pravno-institucionalni okvir za zaštitu prirode u Srbiji. Lovni turizam u zaštićenim dobrima AP Vojvodine prikazan je u petom poglavlju s teorijskog aspekta, a u šestom poglavlju kroz rezultate realizovanog istraživanja. U poslednjem, sedmom poglavlju istaknuti su uticaji lovnog turizma na zaštićena područja.
Autori u završnom razmatranju ističu da lov i lovni turizam moraju da budu usmereni na očuvanje staništa i zaštitu divlјih vrsta, jer se samo na ovaj način može postići održivost ovih aktivnosti.
Izdavač monografije je Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *