Ekologija

U Gradskoj opštini Stari grad postavljene posude za odlaganje baterija i sijalica

U prostorijama Gradske opštine Stari grad zvanično je otpočelo javno sakupljanje potrošenih baterija i sijalica, čime se Beograd zahvaljujući projektu „Povećanje stope reciklaže baterija i sijalica“, priključuje Kragujevcu u prikupljanju ove vrste otpada. Projekat sprovodi NALED, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ i partnera iz reciklažne industrije.
Osnovni razlozi nerazvijenosti sakupljačke mreže za baterije i sijalice u Srbiji su nepostojanje kontejnera za odlaganje i postrojenja za tretman baterija, nepostojanje sistema odvojenog sakupljanja baterija i sijalica iz domaćinstava, kao i nepostojanje određenih lokacija za sakupljanje ovog otpada.
Radoslav Marjanović, predsednik Gradske opštine Stari grad istakao je da su dosadašnje aktivnosti opštine Stari grad usmerene ka unapređenju kvaliteta životne sredine.
„Opština Stari grad godinama podržava akcije čiji je cilj podizanje svesti o pravilnoj reciklaži, i učesnici smo brojnih projekata iz oblasti ekologije. Nastavićemo da negujemo pozitivne prakse, zbog čega smo i odlučili da budemo deo ovog društveno-odgovornog projekta. Posude za odlaganje baterija i sijalica postavljene su u prostorijama naše opštine (Uslužni centar, Makedonska 42 – ulaz iz Nušićeve), a građani i zaposleni će imati priliku da svojim primerom utiču na okolinu“, izjavio je Marjanović.
Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj u NALED-u, naglasio je važnost unapređenja sistema sakupljanja otpadnih baterija i sijalica u Srbiji.
„U decembru smo u okviru projekta u javnim ustanovama Kragujevca postavili posude za odlaganje baterija i sijalica koje je izazvalo veliki odziv građana, i dalo pozitivne rezultate, pa smo podstaknuti ovim iskustvom odlučili da zajedno sa Opštinom Stari grad nastavimo da kontinuirano radimo na poboljšanju ekološke svesti govoreći o važnosti reciklaže ove vrste otrovnog otpada“, istakao je Krstović, dodajući da do kraja meseca kreće prikupljanje baterija i sijalica na pojedinim fakultetima u okviru Beogradskog Univerziteta Izuzev opštine Stari grad, akciji će se pridružiti i 13 fakulteta Beogradskog univerziteta na kojima će biti postavljene kante za otpadne baterije i sijalice: Fakultet za fizičku hemiju, Medicinski fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Biološki fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski fakultet, Građevinski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet političkih nauka, Fizički fakultet, Filološki fakultet, Elektrotehnički fakultet i Tehnički fakultet u Boru.
Sanela Veljkovski, menadžerka projekata u GIZ-u, navela je da se projekat sprovodi u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom develoPPP.de, koji finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a da je glavni cilj pronalazak sistemskog rešenja prikupljanja otpadnih baterija i sijalica.
„Ovaj projekat podržava dostizanje ciljeva Srbije u smanjenju količine EE otpada i baterija koje završavaju na deponijama i nastojanja države u procesu pristupanja EU, te se očekuje da se ovaj pozitivni trend nastavi i proširi širom zemlje“, rekla je Veljkovski.
Nikola Egić, direktor reciklažnog centra „Božić i sinovi“, ističe da sijalice sa živinim vlaknima ne bi smele da završe u prirodi jer mogu da kontaminiraju veću količinu vode i zemljišta.
„Ukoliko se sa ovakvom vrstom otpada ne postupa savesno, odnosno ako se ne preda ovlašćenom reciklažnom centru, može nepovoljno da utiče ne samo na životnu sredinu, već može da ugrozi i živote ljudi. Srbija je tehnološki jako dobro opremljena za reciklažu sijalica, međutim, kanali za prikupljanje su nedovoljno razvijeni“, rekao je Egić.
Marija Pivnevi, direktorka kompanije „E-reciklaža – Beograd“, skrenula je pažnju na važnost postojanja ovakvih projekata i nada se da će u budućnosti više organizacija i kompanija sarađivati sa ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom.
„Kako bi se unapredio sistem upravljanja otpada potrebno je uključiti lokalne samouprave, kao i organizacije, kao značajne elemente u ovom procesu. Drago mi je što je Opština Stari grad prepoznala značaj projekta „Povećanje stope reciklaža baterija i sijalica“ i verujem da će svojim modelom uticati na druge opštine i gradove u edukovanju građana o važnosti reciklaže ove vrste otpada“, istakla je Pivnevi.

NALED je pokrenuo projekat „Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice“ koji se sprovodi u okviru programa develoPPP koji
finansira Nemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko razvojne agencije (GIZ), sa ciljem da se unapredi
stopa sakupljanja i reciklaže konkretnih posebnih tokova otpada – baterija i sijalica, da se kreiraju regulatorna rešenja i uvedu
podsticaji za sakupljanje baterija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *