Ekologija

Subotica dobila novu opremu za sakupljanje i reciklažu otpada

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg potpisao je u Subotici sa gradonačelnikom Stevanom Bakićem ugovor o dodeli nove opreme za sakupljanje i reciklažu komunalnog otpada, koju je obezbedio resorni pokrajinski sekretarijat.
Subotica je dobila 720 kanti za komunalni otpad zapremine 120 litara i 20 novih kontejnera zapremine 1.100 litara, koji su uručeni javnom komunalnom preduzeću u tom gradu.
Resorni sekretar Nemanja Erceg rekao je da je Subotica prva lokalna samouprava u Pokrajini koja je dobila novu opremu za sakupljanje i reciklažu otpada, a da će u narednom periodu opremu dobiti svi gradovi i opštine u Vojvodini, kako bi se unapredilo upravljanje otpadom i podigao kvalitet života stanovništva.
Erceg je dodao da je zaštita životne sredine prioritet, ne samo kada je reč o poglavlju 27 u pregovorima sa Evropskom unijom, nego i kada su u pitanju evidentne klimatske promene, o čemu svedoči sušna godina za nama. On je naglasio da AP Vojvodina, kao agrarno područje, mora kroz različite aspekte zaštite životne sredine da smanji štetne uticaje koji dovode do klimatskih promena, a među njima je i neadekvatno odlaganje otpada.
„Neophodno je da se promeni dosadašnja praksa domaćinstava da komunalni otpad odlažu na neodgovarajućim smetlištima, gde se dešavaju česte paljevine, što uzrokuje zagađenje vazduha”, naveo je Erceg.
Sekretar je istakao da je Subotica u oktobru dobila integrisanu dozvolu za upravljanje komunalnim otpadom.
„Naš zadatak je da obezbedimo dovoljno opreme i za domaćinstva i za privredne subjekte da ovaj region bude potpuno pokriven, i da sav otpad završi na regionalnoj deponiji, odakle će se vaditi reciklabilni materijal i otpad za dobijanje energije, a onaj mali deo koji nije moguće iskoristiti biće odlagan na deponiju u Oromu”, rekao je Erceg.
Gradonačelnik Stevan Bakić zahvalio je Pokrajinskoj Vladi i resornom sekretarijatu što je Subotica prva dobila ovu opremu, i dodao da će ona biti upotrebljena za uvođenje novih korisnika u organizovani sistem odnošenja otpada i doprineće uvođenju komunalnog reda.
Bakić je naglasio da je regionalna deponija u Subotici nakon upotrebne, a kasnije i vodne dozvole, 9. novembra ove godine dobila i integrisanu dozvolu od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine.
„Reč je o vrlo značajnoj dozvoli, na osnovu koje će u narednih deset godina Grad Subotica i regionalna deponija upravljati komunalnim otpadom i neotrovnim industrijskim otpadom i stvoriće se uslovi za sklapanje poslova sa trećim licima”, rekao je Bakić.
On je dodao da se ove godine 40 odsto komunalnog otpada odvozi na regionalnu deponiju, a da će se od naredne godine kompletni komunalni otpad i neopasni industrijski otpad odvoziti na regionalnu deponiju, čime će stvoriti uslovi za sanaciju nehigijenske deponije Aleksandrovačka bara.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *