Ekološki promoteri grada - Subotica

Predlozi za lokalno energetsko planiranje

Okrugli sto pod nazivom “Predlozi za lokalno energetsko planiranje” održan je nedavno u Arhus centru Subotica.
– Treba da vidimo kakva vrsta pošumljavanja Subotici treba, koliko je u upotrebi geotermalne energije, energije sunca, vetra…Da li Toplana može da pređe na biomasu ili čak geotermalnu energiju…Mi smo uradili pet projekcija koje se naslanjaju na podatke koje je grad Subotica izradio i mi dalje imamo jedan pokušaj projekcije šta bi značilo finansijski i ekološki, sa stanovišta smanjivanja zagađenja i smanjivanja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ono što smo primetili, da u našem, ali i gradskom planu nedostaju podaci o potrošnji toplotne energije u domaćinstvima i zbog toga bi trebalo da uložimo u tu sferu, kako bi građani osetili benefite kroz smanjivanje računa, odnosno kroz smanjivanje energetskog siromaštva”, rekao je koordinator za energetiku u CEKOR-u, Zvezdan Kalmar.
U okviru dokumenta koji je izradio CEKOR, Lokalni programi energetske efikasnosti: Primeri i iskustva se navodi da je dosadašnji pristup centralizovane energetike doveo je do kako globalne tako i nacionalne ekološke, zdravstvene, i ekonomske distorzije te višedecenijske krize što se može razrešiti samo decentralizovanom, inkluzivnom, i održivom zelenom energetskom tranzicijom.
Prvi pionirski lokalni energetski planovi koji su usko shvatili svoju ulogu i bavili se uglavnom samo javnim sektorom, bez zalaženja u probleme ukupne energetske, saobraćajne, klimatske, socijalne i drugih tematika ne mogu biti pravi odgovor na globalno-nacionalne izazove višedecenijske makro ekonomske krize”, navodi se dokumentu koji je izradio CEKOR.
Na okruglom stolu, dr Ilija Batas Bjelić, naučni saradnik sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, održao je prezentaciju pod nazivom: “Predlozi za održivu lokalnu energetsku strategiju”.
– Smatram da Strategije koje građani pišu zajedno sa lokalnom samoupravom mogu da se realizuju. Dosadašnje Strategije koje vidimo u Srbiji nemaju tu jaku komponentu održivosti i budu kandidat za jedno veće evropsko udruženje PAK gradonačelnika, odnosno Povelja gradonačelnika gde se gradovi obavezuju na veće i održivije ciljeve nego same države, istakao je dr Ilija Batas Bjelić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *