Zelena ekonomija

Održivom poljoprivredom do bolje klime

Promocija principa održivog razvoja na lokalnom nivou je već duži niz godina u fokusu delovanja UNEKOOP-a. Klimatske promene su se u poslednje vreme nametnule kao prioritet. Kao logičan nastavak dosadašnjih aktivnosti koncipiran je projekat „Održivom poljoprivredom do bolje klime” koji se realizuje oviru regionalnog projekta „GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona (Green Economy for Advanced Region). Projekat finansira Evropska unija a u Srbiji sprovodi Smart kolektiv. Nastavljajući uspešnu saradnju partner UNEKOOP-a na ovom projektu je Fakultet za primenjenu ekologiju „FUTURA”.
Opredeljenje za ovu temu leži u činjenici da Srbija iz poljoprivrede ostvaruje 11,4% svog domaćeg bruto proizvoda (BDP). Poljoprivreda je izuzetno pogođena negativnim posledicama klimatskih promena (suša, poplave, grad, bolesti…). Primera radi, procena je da je od 2000. godine do sada Srbija pretrpela štetu samo od suša od 5,5 milijarde dolara.
Sa druge strane poljoprivreda ima mnoštvo negativnih uticaja na životnu sredinu i klimu posebno.Prema podacima EU emisija GHG gasova iz poljoprivrede iznosi preko deset odsto.
Globalni ciljevi održivog razvoja UN, Pariski sporazum, EU „Mapa puta 2050”, CAP i domaći strateški i zakonski dokumenti koji se baziraju na međunarodnim aktivnostima pozivaju na akciju da se predupredi katastrofa usled konstantnog povećanja globalne srednje temperature i da se ona značajno svede ispod dva stepena celzijusa.
Strateška opredeljenja kreću se u pravcu da borba protiv klimatskih promena bude i razvojna ekonomska šansa kroz zagovaranje „zelene ekonomije” zasnovane na znanju i „eco friendly” principima.
Projekat „Održivom poljoprivredom do bolje klime” je samo deo šireg programskog opredeljenja pružanja podrška osnaživanje zelene ekonomije kroz diverzifikaciju poljoprivrede u cilju mitigacije i adaptacije na klimatske promene.
Kroz projektne aktivnosti namera je da se senzibiiše javnost i osnaži lokalna zajednica (poljoprivrednici i stručne službe JLS) za temu adaptacije i mitigacije u oblasti poljoprivrede kroz demonstraciju praktičnih primera i unapđedjenje lokalnih javnih politika
U cilju ostvarivanja predviđenih ciljeva planirana je kombinacija informativno edukativnih aktivnosti kroz organizaciju radionice, distribuciju uputstava i demonstracione terenske posete. Tokom celokupnog trajanja projekta biće realizovana promotivna kampanja. U tu svrhu održana je radionica zainteresovanih strana, aktivirana veb prezentacija www.gear.unecopn.org i postavljeni bilbordi.
Učesnici radionice u Bojčinskoj šumi (Surčin) imali su priliku da se upoznaju sa praktičnim primerima „održive poljoprivrede” u okviru Spomenika prirode „Bojčinska šuma” kao što je uzgoj autotohnih životinja (mangulice, magarci), korišćenje konja/jahanja u svrhu lečenja, proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi šumskih plodova.
Bazirajući se na stečenim iskustvima u svrhu adaptacije na klimatske promene i razvoja zelenog preduzetništva posebna pažnja biće posvećena osnaživanju kapaciteta za diverzifikaciju lokalne poljoprivrede zasnivanjem plantaža brzorastućih energetskih biljaka. Dodatna vrednost projekta biće praktična demonstracija promena praksi u poljoprivredi u cilju poboljšanja „karbonskog otiska” korišenjem solarne energije za navodnjavanje u funkciji supstitucije fosilnih goriva i smanjenja emisije GHG, ali i povećanja konkurentnosti usled smanjenja troškova energenata.
Jedan od rezultata projekta koji treba da obezbedi održivost projektnih aktivnosti biće Preporuke za kreiranje javnih politika kao doprinos UNEKOOP-a osnaživanje lokalne administracije za unapređenje javnih politika u oblasti klimatskih promena u sektoru poljoprivrede.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *