Najave događaja

Održiva poljoprivreda u funkciji očuvanja biodiverziteta

Okrugli sto „Održiva poljoprivreda u funkciji očuvanja biodiverziteta” održava se u Sremskim Karlovcima, 20. aprila, od 12 časova, u Ekološkom centru Radulovački (Mitropolita Stratimirovića 5), u organizaciji Udruženja „Karlovački vinogradi”.

Učestvuju:

Florian Farkaš, poljoprivrednik i savetnik za regenerativnu i održivu poljoprivredu

Nemanja Kovačević, konsultant u oblasti održive poljoprivredne proizvodnje

Zoran Petrov, pionir biodinamičke i održive poljoprivrede u Srbiji

Moderator:

Vladimir Miletić, Poljoprivredna zadruga AlmaRosa i Udruženje Karlovački vinogradi

„Na okruglom stolu ćemo razgovarati o osnovama i praksama mikrobiologije zemljišta, organske, regenerativne i biodinamičke poljoprivrede. Takođe i o potencijalima održive poljoprivrede i agroekoloških aspekata u vinogradarstvu, voćarstvu i pčelarstvu.

Poseban akcenat biće i na konceptu upotrebe savremenih tehnologija u poljoprivredi, kao i na poslovnim modelima u održivoj poljoprivredi.

Naša je namera da motivišemo poljoprivredne proizvođače i domaćinstva da se orjentišu ka agroekološkim praksama radi očuvanja biodiverziteta.

Održivu poljoprivredu sagledavamo kao praksu i proizvodnju koja će dugoročno zadovoljavati osnovne ljudske potrebe, poboljšati kvalitet životne sredine i učiniti efikasnijom upotrebu prirodnih resursa, vode i zemljišta, od kojih zavisi i sama poljoprivreda.

Agroekološke metode se sve više prepoznaju u stručnoj javnosti i široj zajednici, kao primeri dobre prakse i usklađenosti poljoprivredne proizvodnje i zaštite životne sredine.”

Udruženje se bavi zaštitom životne sredine, biodiverziteta i promocijom prirodnih i kulturnih vrednosti Sremskih Karlovaca.

Okrugli sto je deo projekta „U skladu sa prirodom, u saradnji sa lokalnom zajednicom”, koji realizuje Udruženje Karlovački vinogradi. Projekat je deo programa „Bezbedna priroda i klima“, koji sprovodi WWF Adrija-Srbija i finansira Evropska unija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *