Održivi razvoj i kako ga primeniti u praksi

Oaza vrsta s Crvene liste

Zlatibor je stavljen pod zaštitu da bi se očuvali geomorfološki i hidrološki fenomeni izrazito diseciranih terena, sa markantnim dolinama kanjonskog i klisurastog tipa, očuvanim ekosistemima – posebno raznovrsnom i specifičnom vegetacijom kamenjara i stena serpentinskih klisura, borovih šuma, retkih i ugroženih životinjskih vrsta, kao i izuzetno značajnog i dobro očuvanog spomeničkog i etno nasleđa.
Park prirode „Zlatibor” nalazi se na teritoriji opština: Čajetina, Užice, Nova Varoš i Priboj, na ukupnoj površini od 41.923,26 ha.
Posebnu vrednost predstavljaju endemične i reliktne, odnosno retke i ugrožene vrste vaskularne flore. Specifičnost flore i vegetacije je pre svega uslovljena uticajem serpentinske geološke podloge, pa se na ovom području nalaze staništa brojnih retkih i ugroženih biljnih vrsta – od ukupno 1.044, čak 226 imaju nacionalni i međunarodni značaj, 34 vrste su u kategoriji strogo zaštićenih, a 112 taksona u kategoriji zaštićenih vrsta. Na „Preliminarnoj Crvenoj listi flore Srbije” nalazi se 80 taksona. Najveći broj endemita spada u grupu balkanskih endemita. Prisutni su i subendemični taksoni koji se, osim na Balkanskom poluostrvu, javljaju i u susednim regionima. U flori celokupnog prostora konstatovano je 76 endemičnih taksona.
Na području planine Zlatibor dominiraju autohtone šume crnog bora i mešovite šume crnog i belog bora, koje su svrstane u prioritetna Natura 2000 staništa. Takođe, prisutne su strogo zaštićene vrste – munika (Pinus heldreichii) i zaštićene vrste klokočika (Staphylea pinnata), dren (Cornus mas), hadučka oputa (Daphne blagayana) i breza (Betula pendula).
Sa Preliminarnog spiska vrsta za Crvenu listu kičmenjaka Srbije (Vasić i sar., 1990-1991) na ovom području su od ribljih vrsta prisutne mladica, potočna pastrmka i brkica. Posebno je značajna vrsta vijunica, jer predstavlja strogo zaštićenu vrstu.
Zabeleženo je prisustvo ukupno 18 vrsta vodozemaca i gmizavaca, što čini 38,30% od ukupnog broja vrsta koje naseljavaju teritoriju Republike Srbije
Zbog velikog bogatstva i raznovrsnosti, područje Zlatibora je uvršćeno u odabrana područja za dnevne leptire (PBA-Prime Butterfly Areas). Do sada je zabeleženo prisustvo oko 154 vrste ptica.

Photo by srbijasume.rs

Upravljač
JP „Srbijašume“,
Šumsko gazdinstvo „Prijepolje“ Prijepolje
Telefon: 033/713-650
E-mail: sgprijepolje@srbijasume.rs
WEB: srbijasume.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *