Kompanije

Lidl Srbija u akciji „Čisto iz ljubavi“ 

U cilju proširenja uticaja akcije „Čisto iz ljubavi“ Lidl Srbija treću godinu u nizu poziva neprofitne organizacije da se prijave za finansijsku podršku kompanije Lidl Srbija za planirane akcija čišćenja i uklanjanja otpada iz prirode i okruženja.

Pravo učešća imaju sve registrovane neprofitne organizacije u Republici Srbiji, od neprofitnih udruženja do skupština stanara.

Kako biste učestvovali u projektu molimo Vas da blagovremeno na mejl adresu odgovornost@lidl.rs  dostavite popunjen priloženi upitnik sa naslovom mejla „Čisto iz ljubavi“, a potrebno je dostaviti i osnovne podatke organizacije (naziv kompanije, adresa, izvod iz APR-a) i predlog akcije čišćenja koju bi sproveli u aprilu ili maju 2023. godine, sa informacijama o:

  • broju učesnika,
  • lokaciji čišćenja,
  • datumom za kada je čišćenje planirano,
  • očekivanom količinom otpada koji će biti uklonjen iz prirode,
  • način na koji će se otpad zbrinuti,
  • predlogom promocije akcija na sopstvenim kanalima komunikacije i
  • okvirni budžet.

Rok za prijavu je 20. mart 2023. godine, a akcije čišćenja moraju biti sprovedene u periodu od 1. aprila do 24. maja 2023. godine.

Među prispelim prijavama Lidl Srbija će izabrati do 10 organizacija čije će akcije čišćenja podržati sa po maksimum 1000 EUR (u dinarskoj protivvrednosti). Sredstva koja se dodeljuju namenjena su kupovini opreme za čišćenje (grabulje, rukavice, kese, itd.), troškovima transporta, troškovima zbrinjavanja otpada, troškovima okrepe za učesnike/volontere, kupovine majica i drugog reklamnog materijala i sl. Od ukupnog iznosa dodeljenih sredstava, iznos od najviše 20% se može koristiti za potrebe angažovanje osoblja za organizaciju čišćenja.

Kriterijumi za izbor akcija koje će biti podržane su: ravnomerna geografska rasprostranjenost, lokacija za čišćenje i obrazloženje akcije, način na koji će prikupljeni otpad biti zbrinut i predložen plan komunikacije i promocije akcije.

Lidl Srbija je potpuno slobodna da samostalno vrši odabir organizacija u skladu sa sopstvenim strateškim ciljevima.

Kompanija Lidl Srbija zadržava apsolutno pravo da, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj organizacija ili prijavljene organizacije ne ispunjavaju pomenute uslove, ne dodeli sva predviđena sredstva.

Svaka organizacija koja se prijavi biće blagovremeno obaveštena o tome da li je ona izabrana, a sa izabranim organizacijama Lidl Srbija će zaključiti ugovor o saradnji kojim će biti regulisani uslovi isplate dogovorene naknade kao i obaveze izabrane organizacije.

Formular za prijavu možete preuzeti OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *