Ekologija

Koalicija 27: Zatvaranje Prirodnjačkog muzeja presedan u svetu

Beograd, 24. februar 2021. godine – Namera Vlade Srbije da zatvori Prirodnjački muzej odraz je odnosa države prema našem prirodnom bogatstvu, naučnom nasleđu, i institucijama koje se bave njegovim istraživanjem, zaštitom i prezentacijom, saopštila je Koalicija 27. Prema još nezvaničnim informacijama, pripreme za prevođenje muzeja u status radne jedinice Zavoda za zaštitu prirode Srbije uveliko su odmakle u Ministarstvu za kulturu i informisanje, bez konsultacija sa rukovodstvom i zaposlenima muzeja.

Menjanje statusa ustanove od nacionalnog značaja bez javne rasprave, pravovremenih informacija i adekvatnih izmena relevantnih zakona o kulturi, kulturnim dobrima i muzejima, predstavlja još jedan primer netransparentnosti, koju su državne institucije pretvorile u praksu u sektoru životne sredine, upozorava Koalicija 27.

Prirodnjački muzej, osnovan pre 125 godina, jedna je od najstarijih ustanova kulture, nauke i obrazovanja na Balkanu. Da li je dopustivo da se o njegovoj sudbini odlučuje bez učešća javnosti, kojoj taj muzej pripada?

„Nedopustivo je da nacionalni muzej sa najdužim, neprekinutim institucionalnim trajanjem u Srbiji, izgubi svoju samostalnost. Kao republička ustanova kulture od nacionalnog značaja, on čuva neprocenjivo prirodnjačko pokretno kulturno i naučno nasleđe. U okviru svoje 124 biološke i geološke zbirke poseduje više od 2 miliona vrednih primeraka stena, minerala, fosila, biljaka i životinja, što je najveća i najvažnija prirodnjačka kolekcija u zemlji”, ističe bivši direktor Prirodnjačkog muzeja, dr Voislav Vasić.

Osim što predstavlja jedinstvenu arhivu našeg prirodnjačkog i naučnog nasleđa koju godišnje poseti više od 200.000 ljudi, Prirodnjački muzej ima i daleko širi društveni značaj.

“Prirodnjački muzej u Beogradu nikad nije imao reprezentativni izložbeni prostor, ali je oduvek okupljao vrhunske naučnike i istraživače – od Josifa Pančića koji je začeo ideju njegovog stvaranja, Arčibalda Rajsa, Jovana Žujovića do današnjih naučnika. Ova ustanova imala je važnu ulogu u obrazovanju generacija i formiranju održivog odnosa prema prirodi. Njena suština nije samo da prikupi i izlaže eksponate, već i da u ljudima probudi radoznalost i ljubav prema bogatstvima koja nas okružuju. Ako gasimo Prirodnjački muzej, kome prepuštamo tu ulogu?”, istakla je Tanja Petrović iz Koalicije 27.

Koalicija 27 upućuje podršku zaposlenima u Prirodnjačkom muzeju i podseća da Strategija razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. godine predviđa izgradnju nove zgrade ove institucije. Umesto toga, Srbija je prva zemlja na svetu koja razmišlja o ukidanju Prirodnjačkog muzeja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *