Zgrade mogu da produkuju manje CO2

U sklopu svojih strateških napora da značaj problema klimatskih promena što više približi javnosti UNEKOOP je u partnerstvu sa Mrežom za ruralni razvoj Srbije, Fakultetom za primenjenu ekologiju „FUTURA” i Udruženjem cementne industrije Srbije (CIS) organizovao okrugli sto „Zelena gradnja kao šansa za dekarbonizaciju sektora građevine”. Neposredni povod za izbor ove teme leži u činjenicama

BOR za zelenu ekonomiju

Seminar o zelenoj ekonomiji „B-O-R – Bolje Oranizovani Resursi za zelenu ekonomiju” održan je 5. i 6. oktobra u Boru, u organizaciji Društva mladih istraživača. Seminar je bio namenjen članovima konzorcijuma „Zelena lista”, koji je bogatiji za još jednog člana, Udruženje ,,Village” iz Bora. U prostorijama Doma omladine Bor održana su predavanja na temu: „BOR

Tranzicija ka zelenoj ekonomiji nije „bauk”

Kada govorimo o „zelenim” temama jedna od glavnih stavki je „zelena ekonomija”. Na prvi pogled jasno je šta ovaj termin znači, ali slika je mnogo šira, budući da je UNEP definisao „zelenu ekonomiju” kao „ekonomiju čiji rezultati dovode do poboljšanja ljudskog blagostanja i socijalne jednakosti, dok značajno smanjuje rizike po životnu sredinu”. Šta to konkretno

Kuda nas vodi „zeleni” put?

Zelena ekonomija rezultat je nastojanja da ekonomija postane ekološki odgovornija i pritom stvara ravnomeran i pozitivan uticaj na ekonomiju, društvo i životnu sredinu. Iako preovlađavaju shvatanja da pojam zelene ekonomije svaka država treba da odredi samostalno i prilagodi ga sopstvenoj stvarnosti, ima dosta pokušaja da se ovaj koncept jedinstveno definiše. Prema definiciji UNEP-a (United Nations

Zelena ekonomija za razvoj regiona

Kada se govori o “zelenim” temama jedna od glavnih stavki je “zelena ekonomija”. Na prvi pogled jasno je šta ovaj termin znači, ali slika je mnogo šira. UNEP je definisao “zelenu ekonomiju” kao ekonomiju čiji rezultati dovode do poboljšanja ljudskog blagostanja isocijalne jednakosti, dok značajno smanjuje rizike po životnu sredinu. Redakcija Ekolista sprovodi projekat „Zelena

U Madridu počinje konferencija UN o klimi

U Madridu počinje dvonedeljna konferencija UN o klimi gde će učesnici nastojati da odgovore na sve glasnije pozive da se odmah i radikalno nešto uradi. Alarmantni izveštaji naučnika, gradjanska neposlušnost, protesti mladih širom sveta, već godinu dana su zemlje potpisnice Pariskog sporazuma na meti pritisaka bez presedana da nešto preduzmu. Moto konferencije je Vreme za

Više od 23 miliona dinara za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara

Srbija brigu o svojim građanima vodi i kroz brigu o prirodi i resursima, a nema boljeg načina da se očuvaju resursi nego da politiku životne sredine, cirkularne ekonomije i održivog razvoja ugradimo u svaku sektorsku politiku, što će u Srbiji započeti usvajanjem zakona o klimatskim promenama, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na

IPA projekat „Wetland Restore” u Zasavici

Močvarna staništa su od vitalnog značaja za opstanak svih živih bića, pa tako i čoveka. Budući da su pravi centri biodiverziteta, močvare zasigurno važe za jedne od najproduktivnijih ekosistema naše planete, koji obezbeđuju vodu i od čije produktivnosti zavisi opstanak skoro svih biljnih i životinjskih vrsta. Bitan su faktor u održavanju ekološke stabilnosti i regulisanju

Golija dom za najređe sove u Srbiji

Istraživačka ekspedicija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije trenutno boravi i prikuplja podatke u Parku prirode „Golija”. Biser prirode kakav je Golija dom je za brojne ugrožene vrste biljnog i životinjskog sveta, ali za dve vrste sova ova planina je jedno od poslednjih utočišta. Naime, radi se gaćastoj kukumavci i maloj sovi, najređim sovama

Đerdap u UNESKOvoj porodici geoparkova

Đerdap je prvo područje u Srbiji nominovano za pristupanje UNESCO Globalnoj mreži geoparkova. Geopark „Đerdap” u osnivanju nalazi se u severoistočnoj Srbiji, a Dunav je ujedno i prirodna i administrativna granica između Srbije i Rumunije. Pokriva teritoriju od 1.330 kvadratnih kilometara, uključujući i područje Nacionalnog parka „Đerdap”, prevazilazeći gotovo dvostruko njegovu teritoriju. Obuhvata priobalni pojas

Pripreme za KOP 25 u Madridu

Srbija je posvećena borbi protiv klimatskih promena, i nastaviće da postavlja i realizuje ciljeve vezano za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, i sprovodi mere za ublažavanje posledica i prilagođavanje klimatskim promenama, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na konsultativnom sastanku sa predstavnicima nevladinih organizacija, povodom učešća delegacije Srbije na konferenciji Ujedinjenih