Svetski dan hrane

Oktobar se tradicionalno obeležava kao mesec pravilne ishrane, a Svetski dan hrane obeležava se 16. oktobra, na dan kada je 1945. godine osnovana Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO). Ove godine, globalna kampanja posvećena je pravilnoj ishrani u funkciji smanjenja problema gladi u svetu, kao jednom od Ciljeva održivog razvoja definisanih za period do

Na banatskom pesku

Današnji izgled Deliblatske peščare je, pre svega, rezultat delovanja čoveka u poslednja dva veka. Promene kvalitativnog i kvantitativnog odnosa životnih zajednica Peščare, uslovljene u osnovi pozitivnim nastojanjima čoveka na sprečavanju ili bar ograničavanju eolske erozije, danas imaju negativnih posledica po prirodne ekosisteme. Stručni saradnik za zaštićena područja i zaštitu životne sredine u JP „Vojvodinašume”, mast.

Imamo da ponudimo mnogo toga

Planine Ovčar i Kablar, reka i jezera Ovčarsko-kablarske klisure idealna su područja za aktivan odmor i razne vrte aktivnosti: planinarenje, alpinizam, paraglajding, cikloturizam, sportski ribolov… Direktor Turističke organizacije Čačka Vojin Jakovljević ističe da ovaj kraj ima mnogo toga da ponudi. Koji su turistički potencijali Ovčarsko-kablarske klisure? – Ovčar banja se nalazi 18 km zapadno od

Magična lepota Zapadne Morave

Ovčarsko-kablarska klisura usečena je između planinskih masiva Ovčara i Kablara, na osam kilometara udaljenosti od Čačka i oko 150 kilometara od Beograda, u turističkoj regiji Zapadna Srbija. Gradi je reka Zapadna Morava. Osnovno prirodno obeležje klisure čini reljef, pre svega upečatljivi masivi Ovčara i Kablara, po kojima je i dobila ime. Kao kontrast strmim padinama

Ka Midžoru i vodopadima Arbinja

Nema planinara u Srbiji koji bar jednom nije pohodio najviši vrh Stare planine – Midžor, a retki su oni koje nije privukla lepota Arbinja, pitomost Dojkinačke reke, visovi Koprena, gostoljubivost domaćinstava u Balta Berilovcu… Izolovanost ovih predela doprinosi jedinstvenom osećaju saživljenosti s prirodom i svi im se rado vraćaju. Sa druge strane, ovi predeli mogu

Upoznajmo zaštićena prirodna dobra

Po svom geografskom položaju Srbija je prošarana raznovrsnim prirodnim vrednostima. Na relativno maloj geografskoj površini smeštene su planine, ravnica, bare, močvare, pustinja, šume, reke, kanjoni i klisure. Od Vojvodine, na krajnjem severu zemlje, pa do Metohije na jugu, možete videti očaravajuće predele i retke biljne i životinjske vrste. Zato kažemo da smo zemlja bogata prirodnim

Slovenačko iskustvo potrebno Srbiji za Poglavlje 27

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je sa ambasadorom Republike Slovenije u Republici Srbiji Iztokom Jarcom, o saradnji u oblasti zaštite životne sredine. Ministar Trivan je rekao da su dobri bilateralni odnosi dve zemlje odlična osnova za saradnju u zaštiti živone sredine. On je naveo da Srbija ima intenzivnu bilateralnu saradnju u zaštiti životne

Održan sastanak UO ENVAP 3 projekta

Još jedan u nizu redovnih sastanaka Upravnog odbora ENVAP projekta održan je 19. septembra u Beogradu. Odbor je razmatrao rezultate sprovođenja projekta od januara do juna i planove za period jul-decembar ove godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasade Švedske u Beogradu, Švedske Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije kao i

Održani sastanci Pregovaračke grupe 27 sa zainteresovanim stranama

Niz sastanaka Ministarstva zaštite životne sredine sa zainteresovanim stranama u vezi izrade Pregovaračke pozicije (PP) za Poglavlje 27 – sa lokalnim nivoom, civilnim sektorom i predstavnicima industrije – održan je od 16. do 20. septembra. Tema sastanaka je bilo informisanje u vezi statusa izrade PP, glavnih asepkata, izazova i procesa koordinacije sa institucijama, kao i

Na putu ka otvaranju najzahtevnijeg i najskupljeg poglavlja

Poglavlje 27, okarakterisano kao jedno od najskupljih i najzahtevnijih u pregovorima sa EU, uskoro bi moglo da bude na agendi evropskih zvaničnika. Ministarstvo za zaštitu životne sredine do kraja godine treba da pripremi pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, koja će, nakon odobrenja Vlade, biti zvanično podneta u decembru 2019. godine. Ciljevi Poglavlja Očuvanje životne sredine

Planina u ravnici

Hidrografska mreža Fruške gore veoma je gusta i relativno pravilno raspoređena. Površinske vode su predstavljene izvorima, vrelima, gustom rečnom mrežom, barama i veštačkim jezerima. Hidrografija ove planine rezultat je relativno velike količine padavina, geološkog sastava i većeg broja stalnih izvora. Brojnost potoka na glavnom planinskom vencu uticao je na površinsku ograničenost njihovih slivova, što ističe

Poslednja šansa za veliku stepsku lepoticu

Na severu Banata, južno od reke Zlatice, na području opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac, okružen morem obradivog poljoprivrednog zemljišta smešten je Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje”. Ovaj jedinstven, izuzetno očuvan, tipičan panonski predeo koji čini mozaik stepa, vlažnih livada i slatina stanište je za veliki broj endemskih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih