Magazin „Eko list” je štampano izdanje koje već 15 godina stiže na adrese naših pretplatnika. Naše teme su ekologija, zaštita životne sredine, održivi razvoj, zdravi stilovi života, edukacija, građanski aktivizam, industrija, reciklaža… praktično svi društveni, ekonomski i politički aspekti brige o životnoj sredini. Štampano izdanje i „eEkolist” su potpuno različiti mediji i sadržinski se ne poklapaju.

Godišnja pretplata na šest brojeva “EKO LISTA” iznosi 1.500 dinara.
Zeleni krug, Banka intesa 160-930618-76
Kontakt telefon: 065/ 888-08-57
E-mail za pretplatu: ekolist@yahoo.com