Ekološki kalendar:

JANUAR

26 – Dan obrazovanja o zaštiti životne sredine
31 – Nacionalni dan borbe protiv duvana

FEBRUAR

02 – Dan močvarnih područja
14 – Dan očuvanja energije
18 – Dan biološke kontrole

MART

05 – Dan energetske efikasnosti
21 – Dan zaštite šuma
22 – Dan zaštite voda
23 – Dan meteorologije

APRIL

01 – Dan Sekretarijata za zaštitu životne sredine
07 – Dan zdravlja
22 – Dan planete Zemlje
24 – Dan laboratorijksih životinja
30 – Dan Zavoda za zaštitu prirode

MAJ

06 – Dan ekologa Srbije
09 – Dan ptica
10 – Dan održivog razvoja
15 – Dan akcije za klimu
22 – Dan zaštite biodiverziteta
24 – Evropski dan parkova
31 – Dan borbe protiv duvana

JUN

05 – Dan zaštite životne sredine, Dan Nacionalnog parka Đerdap
08 – Dan okeana
17 – Dan borbe protiv isušivanja i poplava

JUL

11 – Dan populacija

SEPTEMBAR

16 – Dan zaštite ozonskog omotača
18 – Dan geologa
22 – Evropski dan bez automobila
26 – Dan čistih planina
27 – Dan turizma

OKTOBAR

01. i 02 – Evropski vikend posmatranja ptica
04 – Dan zaštite životinja i Dan staništa
16 – Dan zdrave hrane
18 – Dan pešačenja
24 – Dan akcije protiv klimatskih promena
31 – Dan Crnog mora

NOVEMBAR

03 – Dan čistog vazduha
06 – Dan urbanih regija
07 – Dan nauke
17 – Dan ekoloških pokreta
29 – Dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR

11 – Dan planina