Magazin „eEkolist” je besplatan elektronski magazin koji izlazi u PDF formatu i do svojih čitalaca stiže putem e-maila. Izlazi dvomesečno. Naše teme su ekologija, zaštita životne sredine, održivi razvoj, zdravi stilovi života, edukacija, građanski aktivizam, industrija, reciklaža… praktično svi društveni, ekonomski i politički aspekti brige o životnoj sredini. Kao „mlađi i moderniji brat” štampanog „Ekolista”, koji izlazi već 12 godina, ovaj magazin nema svoj štampani oblik. Štampano izdanje „Eko list” i „eEkolist” su potpuno različiti mediji i sadržinski se ne poklapaju. Da biste dobili izdanje, neophodno je da se prijavite na adresu:
redakcija@ekolist.org
Magazin možete da čitate i na Issuu servisu, na adresi:

Prijava na mailing listu

eEko list
Loading