Više od 23 miliona dinara za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara

Srbija brigu o svojim građanima vodi i kroz brigu o prirodi i resursima, a nema boljeg načina da se očuvaju resursi nego da politiku životne sredine, cirkularne ekonomije i održivog razvoja ugradimo u svaku sektorsku politiku, što će u Srbiji započeti usvajanjem zakona o klimatskim promenama, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na

IPA projekat „Wetland Restore” u Zasavici

Močvarna staništa su od vitalnog značaja za opstanak svih živih bića, pa tako i čoveka. Budući da su pravi centri biodiverziteta, močvare zasigurno važe za jedne od najproduktivnijih ekosistema naše planete, koji obezbeđuju vodu i od čije produktivnosti zavisi opstanak skoro svih biljnih i životinjskih vrsta. Bitan su faktor u održavanju ekološke stabilnosti i regulisanju

Golija dom za najređe sove u Srbiji

Istraživačka ekspedicija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije trenutno boravi i prikuplja podatke u Parku prirode „Golija”. Biser prirode kakav je Golija dom je za brojne ugrožene vrste biljnog i životinjskog sveta, ali za dve vrste sova ova planina je jedno od poslednjih utočišta. Naime, radi se gaćastoj kukumavci i maloj sovi, najređim sovama

Đerdap u UNESKOvoj porodici geoparkova

Đerdap je prvo područje u Srbiji nominovano za pristupanje UNESCO Globalnoj mreži geoparkova. Geopark „Đerdap” u osnivanju nalazi se u severoistočnoj Srbiji, a Dunav je ujedno i prirodna i administrativna granica između Srbije i Rumunije. Pokriva teritoriju od 1.330 kvadratnih kilometara, uključujući i područje Nacionalnog parka „Đerdap”, prevazilazeći gotovo dvostruko njegovu teritoriju. Obuhvata priobalni pojas

Oaza vrsta s Crvene liste

Zlatibor je stavljen pod zaštitu da bi se očuvali geomorfološki i hidrološki fenomeni izrazito diseciranih terena, sa markantnim dolinama kanjonskog i klisurastog tipa, očuvanim ekosistemima – posebno raznovrsnom i specifičnom vegetacijom kamenjara i stena serpentinskih klisura, borovih šuma, retkih i ugroženih životinjskih vrsta, kao i izuzetno značajnog i dobro očuvanog spomeničkog i etno nasleđa. Park

Kroz kanjon

Područje Sićevačke klisure nalazi se u jugoistočnom delu Srbije, obuhvata delove područje opština Niš i Bela Palanka, ukupne površine 7.746 ha, od čega na području opštine Niš 5.559 ha, a 2.187 ha na području Opštine Bela Palanka. Park prirode „Sićevačka klisura” stavljen je pod zaštitu kao područje izuzetne biološke raznovrsnosti i stanište ili boravište velikog

Srce evropskog Amazona

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje” nalazi se na krajnjem severozapadu Srbije, na granici tj tromeđi sa Mađarskom i Hrvatskom. Čine ga dva rita Monoštorski i Apatinski. Zaštićeno je prirodno dobro I kategorije, koje se prostire uz levu obalu reke Dunav. Deo je velikog ritskog kompleksa koji se proteže i kroz susedne zemlje Mađarsku (Nacionalni park

Šepurenje u ravnici

Na severu Banata, južno od reke Zlatice, na području opština Kikinda, Čoka i Novi Kneževac, okružen morem obradivog poljoprivrednog zemljišta smešten je Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje”. Ovaj jedinstven, izuzetno očuvan, tipičan panonski predeo koji čini mozaik stepa, vlažnih livada i slatina stanište je za veliki broj endemskih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih

Ostatak Panonskog mora

Slano Kopovo je prirodno zaštićeno područje u Vojvodini, nedaleko od Novog Bečeja. Jedna je od poslednjih očuvanih slanih močvara u Srbiji i predstavlja jedinstveno Panonsko stanište koje se odlikuje slanim blatnjavim barama i povremeno, u kišnim periodima, postaje jezero koje tokom letnje sezone presušuje. Na listi Ramsarskih područja nalazi se od 2004. godine, a iste

Povratak crnog ibisa

Specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ je prostrani močvarno-šumski kompleks koji se nalazi u jugoistočnom Sremu, između reke Save i naselja Kupinovo, Obrež i Grabovci i prostire se na površini od 9.820 hektara. Pri visokom vodostaju reke Save, Obedska bara je povezana sa njom kanalima Vok, Revenica i Vranj, dok tokom niskih vodostaja Save voda otiče

Carsko zimovalište ptica

Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara” nalazi se na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise, nedaleko od Zrenjanina. Ovaj rezervat je uvršen na listu Međunarodno značajnih prirodnih dobara u Srbiji u skladu s „Konvencijom o zaštiti močvarnih područja od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica”, poznatijom kao Ramsarska konvencija. U prošlosti ovde se nalazilo jedno