Završena akcijska kontrola proizvođača osvežavajućih bezalkoholnih pića i piva

Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, je u julu i avgustu tekuće godine, na teritoriji cele Srbije, izvršila proveru bezbednosti kod 38 proizvođača osvežavajućih bezalkoholnih pića, i proveru bezbednosti kod 25 proizvođača piva.

Monitoring nad proizvodnjom i prometom hrane sprovodi država, a službene kontrole, koje sprovode nadležni državni organi, su garancija da su preduzete sve mere da krajnji proizvod bude bezbedan po zdravlje stanovništva. Kontrola koju je sprovela poljoprivredna inspekcija obuhvatila je pored ostalog, ispunjenost uslova proizvodnje po tehničkim propisima, stručnog lica odgovornog za proizvodnju, vrstu proizvoda, proveru bezbednosti pre puštanja u promet, deklarisanje i uzorkovanje proizvoda sa linije proizvodnje.

Uzorkovano je 38 uzoraka (po jedan proizvod kod proizvođača) osvežavajućih pića i 25 uzoraka piva, i to 15 u originalnom pakovanju i 9 uzoraka iz buradi (rinfuz).

Analizom bezbednosti proizvoda kod akreditovane, od strane ministarstva, ovlašćene laboratorije, konstantovano je da od uzorkovanih proizvoda osvežavajućih bezalkoholnih pića, samo dva uzorka po kvalitetu nisu odgovarala  tehničkim propisima. Ti proizvodi su imali manjak suve materije od deklarisane. Proizvođačima je naloženo rešenjima povlačenje tih proizvoda iz prometa i zabrana prometa dok se nedostatci ne otklone. Podnete su i prijave u skladu sa propisima. Kod 11 proizvoda osvežavajućih bezalkoholnih pića konstatovani su nedostatci na deklaracijama koji su se odnosili na nenavođenje kategorije aditiva, naznake o uslovima čuvanja i načinu korišćenja, kategorije proizvoda i energetske vrednosti, adrese proizvođača i neusaglašenosti fonta slova za navođenje alergena. Rešenjima je proizvođačima naloženo da deklaracije usaglase sa propisima. Takođe, analizom bezbednosti proizvoda konstatovano je da mikrobiološki svi proizvodi zadovoljavaju higijenske kriterijume.

Svi uzorkovani proizvodi piva po kvalitetu odgovaraju tehničkim parametrima i mikrobiološki svi proizvodi piva zadovoljavaju kriterijume. Kod 12 uzorkovanih proizvoda piva konstatovano je nepostojanje odgovarajuće deklaracije u skladu sa tehničkim propisima. Nedostatci na deklaracijama su se odnosili na nenavođenje fonta slova za naznaku  alergena, nejasan rok upotrebe, nepravilno naznačena količina alkohola, uslovi čuvanja i  naznaka uvoznika. Poljoprivredni inspektori su naložili da proizvođači primene korektivne mere i usaglase  svoje deklaracije sa propisanim  definicijama. Za sve naložene mere proizvođačima je dat rok, nakon čega će se izvršiti ponovna kontrola.

Na celoj teritoriji Srbije kontrola hrane biljnog porekla sprovodi se planski, kontinurano i redovno. Poljoprivredna inspekcija obavlja kontrolu bezbednosti hrane biljnog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko i malo, pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, stručnih lica, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko i malo, kao i uzorkovanje proizvoda radi provere bezbednosti. Zakon o bezbednosti hrane jasno definiše da je zabranjeno da se u promet stavlja hrana koja nije bezbedna. Oni koji posluju sa hranom, u svim fazama proizvodnje i prometa, dužni su da obezbede i dokažu da su namirnice koja se nalazi u prometu bezbedne za upotrebu i oni snose svu odgovornost.

Poljoprivredna inspekcija,
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

...nazad

Povratak na početnu stranu