Za primenu solarne energije u zalivnim sistemima i štedljivu rasvetu 32 miliona dinara

Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine rаspisаo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, a bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja, nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostale prateće elektro i mašinske opreme.

Ciljevi projekta, navodi se u javnom konkursu, su smanjenje troškova za energente, smanjenje uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva, povećanje energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava, smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu, afirmacija korišćenja obnovljivih izvora energije i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12 miliona dinara, a maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 800.000 dinara.

Rok za podnošenje prijave je 22. septembar 2015. godine.

Istovremeno, Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku i mineralne sirovine je rаspisаo i Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete, takođe sa 22. septembrom kao rokom za podnošenje prijava.

Ciljevi ovog projekta su poboljšanje energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije, unapređenje sistema javne rasvete, smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu, kao i povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i samog stanovništva. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 22 miliona dinara, a maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 5 miliona dinara.

Sredstva se mogu koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za rekonstrukciju javne rasvete i to za zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme, kao i zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Pravo učešća na Konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodina.


Kompletan dokument sa svim dodatnim informacijama se nalazi na adresi http://www.ekapija.com/website/sr/page/1231454

...nazad

Povratak na početnu stranu