Održan tradicionalni 'Wiener volonterski dan' pod sloganom: „BACI 5, OČISTI SVET“

Kompanija Wiener Städtische osiguranje
sprovela je volontersko čišćenje zelenih površina simultano u pet regionalnih centara:
Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Subotici


Beograd, 30.09.2016.
– Tradicionalna volonterska akcija zaposlenih u kompaniji Wiener Städtische osiguranje, ove godine održana je u saradnji sa studentima Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum” i JP „Ada Ciganlija“, pod sloganom „BACI 5, OČISTI SVET“ koji treba da ukaže na pet osnovnih vrsta otpada čijim se pravilnim odlaganjem čuva životna sredina. U okviru akcije, zaposleni su sproveli čišćenje priobalnog dela Ade Ciganlije, a čišćenju lokacije prethodilo je predavanje studenata, kao i kratak informativno-edukativni kviz.

„Projekat "Wiener volonterski dan“, u okviru kojeg zaposleni jedan dan u godini posvećuju volonterskim aktivnostima, pokrenuli smo u oktobru 2011. godine sa ciljem da podstičemo njihovo učešće u inicijativama koje unapređuju kvalitet života u lokalnoj zajednici. Od tada, Wiener volonteri uključili su se u mnoge projekte, a ovogodišnjom akcijom „BACI 5, OČISTI SVET“ želeli smo da podignemo svest o tome da je neophodno voditi računa o životnoj sredini i da svaki pojedinac, odnosno zaposleni, krenuvši od sebe, treba da napravi korak ka tome da naše prirodno okruženje bude lepše i zdravije za život. Takođe, ove godine otišli smo korak dalje u sprovođenju volonterskih aktivnosti, i simultano u pet regionalnih centara – Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku i Subotici - organizovali čišćenje javnih zelenih površina i sproveli kratku edukaciju zaposlenih, sve sa ciljem aktivnog promovisanja odgovornosti koje jedna kompanija ima prema društvu u kojem posluje“, istakla je Katarina Krstajić, korporativni PR menadžer Wiener Städtische osiguranja.

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum” bili su prisutni u svih pet regionalnih centara u kojima se sprovela akcija i kratkim predavanjem o osnovnim vrstama otpada, u koje spadaju papir, metal, plastika, staklo i organski otpad, na jasan i slikovit način ukazali šta za životnu sredinu znači primarna separacija otpada.

„Primarna separacija otpada, odnosno njegovo pravilno odlaganje ključno je u procesu zaštite životne sredine. Tek nakon toga na red dolazi recikliranje, za koje svi znamo da je ne samo neophodno već će ubrzo postati i obaveza naše države, na putu evrointegracija. Nama je uvek zadovoljstvo kada svoje znanje koje stičemo na fakultetu možemo i praktično da primenimo, a posebno ukoliko se radi o edukaciji i prenošenju znanja iz oblasti primenjene ekologije, kao što je to bio slučaj prilikom realizacije ovog društveno-odgovornog projekta“, naglasila je Noela Šetić, student Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta ”Singidunum”.

Do sada je u ovakvim volonterskim akcijama učestvovalo oko 385 zaposlenih Wiener Städtische osiguranja, koji su ostvarili više od 1330 sati dobrovoljnog rada, a čitav projekat je deo programa korporativnog volontiranja Social Active Day, koji matična kompanija Vienna Insurance Group sprovodi u 25 zemalja u kojima posluje.