• Sekopak i JKP “Gradska čistoća” dele kante za reciklažu na Voždovcu!    Beograd, 12. decembar 2014. godine – Uz saradnju sa kompanijom “Sekopak”, nacionalnim operaterom upravljanja ambalažnog otpada, radnici JKP “Gradska čistoća” će u subotu, 13. decembra 2014. godine, od osam časova ujutru, domaćinstvima u naselju Padina, delu koji pripada GO Voždovac, besplatno podeliti plave kante za odlaganje reciklabilnog otpada.

    Stanovnici tog naselja su u obavezi da dobijene kante određenim danima o kojima će na licu mesta biti obavešteni, ostavljaju ispred svojih kapija kako bi ekipe “Gradske čistoće” tokom tog dana mogle da ih isprazne. Kante zapremine 120 litara namenjene su isključivo za odlaganje reciklabilnog otpada, zbog čega se i apeluje na njihove nove vlasnike da ih ne koriste za odlaganje šuta, zemlje ili pepela i žara koji može zapaliti i tako uništiti PVC kantu, ali ni komunalni otpad iz domaćinstva jer su predviđena samo za prikupljanje reciklabila.

    Pilot akcija besplatne podele kanti za sakupljanje reciklabilnog otpada “Sekopak” pokreće sa ciljem da se poboljša organizacija odnošenja i razvrstavanja otpada, ali i podiže svest sugrađana o odlaganju ambalažnog otpada i reciklaže.