• Loše upravljanje onemogućava razvoj zelene ekonomije


    Danas je na Fakultetu političkih nauka otvoren drugi seminar „Dani javnih politika“ koji se bavi načinom kreiranja javnih politika u Srbiji i mogućnostima za njihovo unapređenje. Učesnik panela „Zelena ekonomija kao razvojna šansa“ bio je g-din Goran Mitić, direktor Centra za zelenu ekomoniju i savetnik predsednika političke stranke Zelenih Srbije.

    Kao glavni nedostatak javne politike u Srbiji Goran Mitić je izdvojio činjenicu da se pravilnici i druga prateća dokumenta ne pojavljuju istovremeno kada i Nacrti zakona, a često se dešava da kasne i nakon donošenja samog Zakona. Predlog Zelenih je da se uz pripremu nacrta Zakona, mora uraditi i predlog Pravilnika ili drugog pratećeg akta kako bi se javna rasprava vodila o celom paketu koji uređuje neku oblast. „Takođe je neophodno donositi plan zakonodavne aktivnosti Skupštine kako bi se znalo kada će i koji zakon biti predmet debate. Zeleni Srbije predlažu da se kroz povratak institucije „zbor birača“ obezbedi upoznavanje građana sa ključnim zakonima i omogući kvalitetna javna rasprava.”, rekao je predsednik Centra za zelenu ekonomiju.

    U svom izlaganju je istakao da doktrina zelene ekonomije polazi od međuzavisnosti ekonomskih, ekoloških i energetskih sloboda. Građani ne smeju biti zavisni od daljinskih energetskih sistema, koji su neefikasni. Poredak pojedinca i njegove zajednice u kojoj živi se mora ostvariti kroz smanjenje gubitaka energije i obezbeđenja energetske samodoovljnosti. Kao jedan od primera naveo je masovnu primenu toplotnih pumpi, kojim se može obezbediti istovremeno i grejanje i hlađenje po prihvatljivoj ceni. Grad Beograd je primer velikog energetskog „gubilišta“. Ne koristi toplotne pumpe, kao ni solarnu energiju, energiju vetra i energiju iz otpada. Energetske investicije se uglavnom finansiraju iz ušteda i iz smanjenja gubitaka energije.

    Direkor Centra za zelenu ekonomiju naglasio je da se javnom politikom u oblasti životne sredine neadekvatno upravlja. Zelena ekonomija se ne može ostvariti bez institucija kao što su: Ministarstvo životne sredine, Fond za životnu sredinu, Zeleni, razvojni-kapitalni fond i Nacionalni fond za osiguranje od visokog ekološkog rizika i prirodnih katastrofa. Navedene institucije su neophodne za ulaganje i podsticanje razvoja zelene ekonomije (domaće ekološke tehnologije i industrije) i zelenih radnih mesta.