• Redovni decembarski cenzus malih vranaca na Savi u Beogradu


  LOA prati ovu vrstu od svog osnivanja, a decembarski cenzus se ove godine održava u sredu 10-og, počev od 14 sati pa do gušćeg mraka (broji se i u sumraku) sa sa tri tačk: novobeogradski kej (blokovi), Savsko jezero (Ada) i savsko pristanište.

  Svi zainteresovani su dobrodošli da se jabe na loa@ptica.org i uključe u cenzus, prudruže iskusnijima i nauče više kako o malim vrancima, tako i metodologiji utvrđivanja njihove brojnosti.

  Za fotografe ptica važi poziv d u isto vreme (više tokom nastupanja sumraka, oko 16 h) dođu na neki od mostova, pa sa trotoara sa nizvodne strane pokušaju da širokougaonikom zahvate što širi deo jata, a možda i siluetu grada u pozadini.

  Po Pravilniku o proglašenju u zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta spada u ‘strogo zaštićene vrste’ (što podrazumeva zaštitu od progona, uznemiravanja, narušavanja staništa, itd), a u EU je u Aneksu I Direktive o pticama.

  Do sredine XX veka, mali vranac (Phalacrocorax pygmeus) – najmanja evropska vrsta kormorana – gnezdio se pokraj Beograda, u Pančevačkom ritu. Po isušivanju rita ptice su nestale, da se na beogradske reke vrate tek pola veka kasnije.

  Tokom poslednjih 25 godina broj malih vranaca u Beogradu je neprekidno rastao, sve dok zimovalište u savskim vrbacima nije prihvatilo skoro 7000 ptica, što predstavlja 10% evropske i 4% svetske populacije ove vrste, i veliku odgovornost za grad i za državu u celini.

  https://www.facebook.com/events/1735920666633209/?source=1&sid_create=1173732919