• Bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 27


    Bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene počinje danas i trajaće do 21. novembra 2014. u Briselu. Poglavlje 27 – životna sredina predstavlja najzahtevnije, najobinije, najkompleksije i najskuplje područje u pregovorima.

    “Na bilateralnom skriningu će biti predstavljene sve oblasti životne sredine: horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita prirode, buka, klimatske promene, industrijsko zagađenje, hemikalije, civilna zaštita, zaštita voda”, izjavila je danas ministar Bogosavljević Bošković.

    Takođe, biće predstavljeno trenutno stanje u pogledu transpozicije, odnosno implementacije EU propisa relevantnih za pojedinu oblast, kao i planovi u pogledu dostizanja potpune usklađenosti sa EU propisima u oblasti životne sredine, kao i rešenje problema finansiranja.

    „Republika Srbija je naplatila zagađivačima ekološku taksu i sada je isplatila dug od 1,6 milijardi dinara reciklerima za celu 2013. godinu, na osnovu naknade za upravljanje opasnim otpadom. Trenutno u reciklažnoj industriji je zaposleno preko 1000 radnika neposredno i posredno preko 10 000 ljudi – sakupljača. Trenutno se radi na pronalaženju adekvatnog rešenja za formiranje FOND-a, kako bi se rešio problem kontinuiranog finansiranja u oblasti životne sredine“, istakla je ministar.

    Ukratko će biti predstavljeni i planovi realizacije predstojećih aktivnosti u cilju ostvarenja pune usklađenosti sa EU propisima u oblasti životne sredine. Skrining izveštaj će biti dostavnjen u drugoj polovini 2015. godine