• Životna sredina ne poznaje političke boje    25 poslanika iz svih poslaničkih grupa u Zelenoj poslaničkoj grupi    Centar modernih veština (CMV) i Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) su i u ovom sazivu Narodne skupštine Repulike Srbije obnovili rad neformalne Zelene poslaničke grupe. Poziv za uključivanje u grupu je poslat svim poslanicima i poslanicama, a njih 25 iz različitih stranaka se odazvalo pozivu. Oni su lično posvećeni temama zaštite životne sredine i održivog razvoja i aktivno će raditi na promociji i prihvatanju evropskih standarda i normi.

    Promocija članova i članica grupe održaće se u sklopu manifestacije Nedelja parlamentarizma u sredu, 09. novembra u Domu Narodne skupštine (sala 4) sa početkom u 13 časova. Pored predstavljanja dosadašnjeg rada grupe i dogovora oko osnovnih načela, poslanici će simbolično potpisati povelju kojom se obavezuju da će pokretati inicijative na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u vezi sa zaštitom i unapređenjem životne sredine, uključiti javnost u proces donošenja odluka u oblasti, sticati nova znanja u oblasti životne sredine i održivog razvoja, promovisati ideju da životna sredina ne poznaje granice i političke boje i promovisati i sprovođenje vrednosti i principa održivog razvoja.

    Cilj formiranja neformalne Zelene poslaničke grupe je da teme životne sredine dobiju prioritet i nađu se u fokusu prilikom odlučivanja. Zelena poslanička grupa je odličan primer okupljanja poslanika oko teme i dokazuje da oblast životne sredine ne poznaje političke boje i granice. Osnovana je prvi put u novembru 2009. godine, i obnovlja se u svakom sazivu NSRS. Članstvo u ZPG je dobrovoljno. Članovi i članice će imati priliku da usavrše svoja znanja i veštine, uspostave saradnju sa kolegama poslanicima, stručnjacima i aktivistima iz zemlje i regiona, kao i da sarađuju sa organizacijama civilnog društva koje se bave temama zaštite životne sredine.

    Srbiju u narednom periodu očekuju pregovori sa EU u ovoj izuzetno važnoj i obimnoj oblasti i usklađivanje zakonodavstva. Bolja saradnja zakonodavne vlasti sa civilnim sektorom i kvalitetan dijalog uspostavljen kroz Zelenu poslaničku grupu će rezultirati i kvalitetnijim propisima u oblasti održivog razvoja i unapređenja životne sredine.

Povratak na početnu stranu