• Zaplenjeni majmuni uspešno zbrinuti u specijalizovanom prihvatilištu u Španiji


    Grupa za sprovođenje CITES konvencije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je krajem prošle nedelje, u saradnji sa organizacijom AAP, španskim upravnim organom za CITES i zoološkim vrtom Palić, uspešno zbrinula šest primeraka berberskih makaka (Macaca sylvanus) u specijalizovano prihvatilište za primate AAP Primadomus.

    Pomenuti primerci berberskih makaka (3 mužjaka i 3 ženke), oduzeti su prilikom pokušaja krijumčarenja na graničnom prelazu Horgoš 29.oktobra 2012. godine. Pripadnici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su detaljnom kontrolom vozila srpskog državljanina iz Lazarevca na ulazu u zemlju iz Mađarske, u gepeku pronašli šest majmuna unutar dve plastične gajbe. Majmuni su tada oduzeti i privremeno zbrinuti u sklopu zoološkog vrta Palić, gde su boravili sve do 29. januara 2015. godine. Majmuni su povereni Ministarstvu, kao upravnom organu za CITES, na dalju nadležnost, odnosno zbrinjavanje.
    Obzirom da zoološki vrtovi u Republici Srbiji ne raspolažu sa odgovarajućim kapacitetima za trjano zbrinjavanje ovih primeraka, Ministarstvo je optimalno rešenje za zbrinjavanje pronašlo u specijalizovanom prihvatilištu AAP Primadomus u mestu Viljena (Villena) u Španiji.

    Uspostavljanjem zvanične saradnje Ministarstva sa organizacijom AAP, omogućeno je zbrinjavanje ovih šest primeraka. Životinje su stigle u prihvatilište u večernjim satima u petak 30.januara 2015.godine, i trenutno se nalaze u karantinskoj jedinici prihvatilišta, gde će boraviti određeno vreme pre puštanja u poseban prostor namenjen berberskim makakima.

    CITES (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore) je međunarodni ugovor koji reguliše prekogranični promet primeraka ugroženih vrsta, uključujući njihove delove i derivate, kako međunarodna trgovina ne bi ugrozila opstanak ugroženih vrsta u prirodi. Republika Srbija je ratifikovala CITES konvenciju 2001. godine. Sve vrste primata su zaštićene CITES konvencijom.