• Potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovine iz topionice u Zajači    „Svaki građanin Republike Srbije ima pravo na zdravo okruženje i životnu sredinu, kao i što je svako ko nanese štetu životnoj sredini, dužan i da je nadoknadi, odnosno da sanira degradiranu životnu sredinu. Zagađenje životne sredine na lokalitetu Zajače je ozbiljnih razmera, zdravlje stanovništva ugroženo usled zagađenja zemljišta i vodnih resursa, čiji je uzročnik deponija jalovine i šljake rudnika i topionice, na kojoj je dosad prema dostupnim podacima odloženo 500.000 tona ogaraka antimona, 80.000 tona šljake antimona, 15.000 tona šljake olova i 5.000 tona filterskog oksida. Ukoliko se degradirano područje u najskorije vreme ne sanira, posledice po zdravlje lokalnog stanovništva mogu biti još teže i ozbiljnije u odnosu na sadašnje stanje, a troškovi na sanaciji degradirane životne sredine mnogo veći“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovine iz topionice u Zajači sa gradom Loznicom.

    Ministar Bogosavljević Bošković je istakla da je Ministarstvo obezbedilo sredstva u budžetu za 2015. godinu za rešavanje ovog gorućeg problema i da će u narednom periodu raspisati Javnu nabavku za realizaciju „Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovine iz topionice u Zajači“.

    „Izvođenje radova na sanaciji ovog lokaliteta se planira u dve faze i u toku dve godine i to: prva faza - u 2015. godini u kojoj su planirani građevinski i ostali pripremni radovi niskogradnje vrednosti 142.361.597 dinara i druga faza – u 2016. godini u kojoj su su planirani ostali završni radovi - prekrivanje deponije sa folijama, geotekstilom, zemljom vrednosti78.854.820 dinara i hidrograđevinski radovi, rekultivacija i ozelenjavanja vrednost vrednosti 12.478.767 dinara“, najavila je ministar.

    Bogosavljević Bošković je izrazila nadu da će zajednički rad ministarstva i Grada Loznice na uspešnoj realizaciji „Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije jalovine iz topionice u Zajači“, obezbediti građanima Zajače dugo očekivanu zdravu životnu sredinu, unapređenje uslova života kao i rešavanje još jedne goruće tačke iz oblasti životne sredine u Republici Srbiji.