• Zagađen vazduh godišnje u svetu odnese 6,5 miliona života
    Prevremena smrt oko 6,5 miliona ljudi godišnje povezana je sa zagađenjem vazduha, i taj broj bi mogao da raste u narednim decenijama ako energetika ne smanji emisiju štetnih gasova, upozorila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). Agencija čije sedište je u Parizu, u svom prvom izveštaju na tu temu je navela da je zagađenje vazduha četvrta najveća pretnja za zdravlje ljudi, posle visokog pritiska, loše ishrane i pušenja.

    Može se očekivati rast broja smrtnih slučajeva od zagađenja, ako se ne promeni način proizvodnje i korišćenje energije u svetu, navodi se u izveštaju. Zagađenje vazduha napolju uglavnom je od elektrana, fabrika i automobila, a zagađenje vazduha u kućama, uglavnom u zemljama u razvoju, rezultat je upotrebe šporeta na čvrsto gorivo. Oko tri miliona slučajeva prerane smrti povezano je sa zagađenjem vazduha napolju, a 3,5 miliona se pripisuje udisanju dima iz šporeta na čvrsto gorivo u kućama, navodi se u izveštaju. Predviđa se da će ta druga cifra opasti na tri miliona do 2040. godine, kako bude rasla pristupačnost kvalitetnijih šporeta u siromašnim zemljama, navela je IEA. Ali je agencija prognozirala da će broj smrtnih slučajeva povezanih s kvalitetom vazduha porasti na 4,5 miliona, uglavnom u Aziji, gde rastuća tražnja za energijom ima za posledicu i više zagađenja.

    Zagađenje vazduha u mnogim gradovima u razvoju u tom regionu je i dalje glavna opasnost za javno zdravlje, i očekuje se da će pogađati sve veći deo stanovništva koje sve više živi u gradovima, navodi se u izveštaju.

    Agencija ukazuje da bi moglo da se znatno poboljša zdravlje kada bi se za sedam odsto povećale ukupne investicije u energiju u periodu do 2040. godine. To bi trebalo da donese smanjenje emisije štetnih gasova iz domaćinstava, strože standarde za motorno gorivo, veću energetsku efikasnost uređaja i ubrzanje prelaska sa izvora energije koji jako zagađuju kao što je ugal j, na obnovljive izvore energije.

    Izvor: e-kapija