• Zabranjen lov na grlicu u Srbiji do 2018.
  • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je najnovijom izmenom Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači (Sl. glasnik RS br. 75/2016), produžilo zabranu lova grlice (Streptopelia turtur) u Srbiji do 31. marta 2018. Lovostaj na ovu vrstu, koji traje tokom tekuće lovne godine, produžen za još jednu godinu, te se na ovu vrstu ne sme pucati ni naredne godine. U istom Pravilniku naređene su i strožije mere zaštite poljske jarebice (Perdix perdix) u Srbiji. Ona se tokom tekuće lovne godine može loviti samo poslednje dve nedelje oktobra, a planirani broj za odstrel mora se smanjiti za 50%.

    Pokrajinski zavod za zaštitu prirode pozdravlja ovu odluku ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine. Uzimajući u obzir sve manju brojnost ove vrste, te njeno skorašnje kategorisanje kao ranjive vrste (VU) na globalnoj Crvenoj listi ugroženih ptica Međunarodne unije za zaštitu prirode, Zavod smatra da je potrebno ovu vrstu trajno zaštititi u Srbiji, te preduzeti i druge mere zaštite njenih staništa i mesta na kojima se zaustavlja tokom seobe. Slične mere zaštite, te njihova kontrola na terenu, su potrebne, i predložene, radi očuvanja populacije prepelice (Coturnix coturnix).


Povratak na početnu stranu