• Za rešavanje pitanja vodosnabdevanja potrebno 2 mlrd EUR - Malim vodotocima u Srbiji prete veliki zagađivači
  Da bi se rešilo pitanje vodosnabdevanja potrebno je oko 2 mlrd EUR, kaže direktor Instituta Jaroslav Černi i profesor na Novosadskom univerzitetu Milan Dimkić i dodaje da je pored vodosnabdevanja problem i prečišćavanje.

  Da bi se usaglasili sa zahtevima i standardima EU, potrebno je oko 10 mlrd EUR za sve, navodi. Do sedamdesetih godina naša zemlja je bila među prvima u Evropi po stanju voda i brizi o vodama, rekao je Dimkić. Osamdesetih godina su polako počele da se smanjuju investicije, devedesetih poznati problemi, i mi sada imamo pitanje relativno lošeg kvaliteta voda, dodao je.

  On kaže da postoji prirodno loš kvalitet voda u Vojvodini, veštački loš kvalitet u Pomoravlju, i nedostatak voda u pojedinim gradovima Šumadije. - Srbija je sa vodama umereno bogata i to bogatstvo nije ravnomerno raspoređeno i oko 90% je tranzitna voda. Neke zemlje u okruženju imaju više, a neke manje - kaže.

  Dunav je najčistiji u Srbiji, kako navodi, jer je naša industrija slaba, i malo stanovnika ima - na jedan litar vode ima četiri puta manje stanovnika nego u Nemačkoj. - Dunav je najčistiji kroz našu zemlju, uprkos stereotipima, ali mali vodotoci, kao što je Morava, kao što su kanali u Vojvodini, ili Lepenica, napadnuti su velikim zagađivačima - kaže.

  Mi ispuštamo otpadnu vodu nekad i nedovoljno prečišćenu vodu, tako da otprilike oko 5 mlrd EUR tu treba uložiti. - Investicije sa 50 ili 70 mil EUR, koliko su sada, treba uvećati na 300 ili još više miliona godišnje - kaže on.

  Profesor navodi da je urađen nacrt za to, koji je prošao dobar deo diskusije, i da se sada razgovara sa relevantnim ministarstvima.

  I narod i političari treba da shvate problem - političari moraju da shvate da ne rešavamo pitanje nekog jezera, već pitanje celog sistema, dodaje. - Održati čistoću Morave je veliki problem, i već smo na ivici problema - kaže Dimkić.

  Izvor: e-kapija

Povratak na početnu stranu