• Vojvodina rešava problem otpadnih voda - Uređuje se lokacija za prečistač
  Građani centralne Vojvodine, korisnici regionalne kanalizacije Inđija-Stara Pazova-Nova Pazova-Aerodrom Batajnica-Novi Banovci-reka Dunav, rešiće izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) i Energetskog biogasnog postrojenja problem odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. Naime, formiranjem prostora za lokaciju prečistača, na teritoriji opština Nova Pazova i Novi Banovci, biće unapređena funkcionalnost i pristupačnost komunalnog i energetskog objekta.

  U skladu sa potrebama razvoja regionalnog kanalizacionog sistema, Nacrtom plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) regionalne kanalizacije Inđija-Stara Pazova-Nova Pazova-Aerodrom Batajnica-Novi Banovci-reka Dunav i Energetskog biogasnog postrojenja predviđena je organizacija prostora koja bi afirmisala postojeća tehnološka rešenja koja su na raspolaganju prilikom izgradnje PPOV-a projektovanog kapaciteta od oko 120.000 korisnika.

  Pored navedenog kompleksa PPOV-a, planirane su i komplementarne namene za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije, depoa za odlaganje organskog otpada, i internih saobraćajnica i pratećih manipulativnih površina.

  Površina obuhvaćena Planom iznosi nešto više od 29 hektara. Obrađivač plana je Javno urbanističko preduzeće "Urbanizam" iz Stare Pazove, dok je investitor Direkcija za izgradnju opštine Stara Pazova.

  Nacrt Plana detaljne regulacije kompleksa za izgradnj u Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) regionalne kanalizacije Inđija-Stara Pazova-Nova Pazova-Aerodrom Batajnica-Novi Banovci-reka Dunav i Energetskog biogasnog postrojenja biće na ranom javnom uvidu 15 dana, od 30. marta do 13. aprila 2016. godine u zgradi Opštine Stara Pazova.

  Izvor: e-kapija